Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Het arbetsmarknad för ekonomer i nygamla branscher

Äldre ekonomer, nyutexaminerade och kreativa ekonomer inom otraditionella branscher har lätt att hitta jobb just nu. Det bedömer Arbetsförmedlingen i en färsk prognos. Civilekonomen har tagit del av Arbetsförmedlingens lista över prognoser för olika ekonomyrken.

Det saknas utbildad, kvalificerad arbetskraft och det börjar nu få konsekvenser i form av att det hämmar utvecklingen av nya jobb. Samtidigt har det den goda effekten att nyexaminerade har lätt att få jobb, även utan arbetslivserfarenhet. Dessutom uppstår nya jobb då bristen skapar kreativitet bland rekryterare.

– Bristen på arbetskraft får konsekvenser som att rekryteringstiden tar längre tid och därmed blir tillväxten inte lika stor som det skulle vara möjligt. Arbetsgivare måste också anpassa kraven. Vi ser också att det växer fram en ny jobbsektor inom bland annat legitimationsyrken, där man skapar nya yrken. Pedagogik är ett sådant legitimationsyrke där vi kan se att man exempelvis skapar rektorscontrollrar, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen. Hon presenterade nyligen Arbetsförmedlingens senaste rapport Var finns jobben 2017.

Hur ser ekonomernas situation ut?
– Det har varit brist tidigare, men för yrken inom ekonomi har under lång tid kraven på kompetens höjts både vad gäller högskoleutbildade och gymnasieekonomer. Samtidigt har det utbildats många ekonomer och i dag är de i ganska god balans med arbetsmarknaden, säger Annelie Almérus.

I takt med att kraven på kompetens inom ekonomi har ökat så hårdnar konkurrensen om jobben. Annelie Almérus menar att ju längre utbildning en ekonom har, desto lättare har denne att få jobb. Däremot kan det finnas regionala skillnader.

Läs också: Gott om jobb – även utanför storstäderna

Annelie Almérus.

– Ser man det regionalt är storstäderna starka arbetsmarknader. Men bara för att det just nu skapas flest jobb i Stockholmsområdet så betyder inte det att bristen är störst där. Storstäderna som har en stor arbetsmarknad har också en tendens att dränera mindre orter och regioner på arbetskraft. Det kan betyda att det finns brist på viss kompetens i vissa regioner, men där konkurrensen är hård i storstäderna, säger Annelie Almérus.

Under förra året skedde totalt 2,4 miljoner rekryteringar i Sverige. Arbetsförmedlingen bedömer att innevarande år lär bjuda på ungefär lika många rekryteringar totalt, inom samtliga yrkesområden och på alla nivåer. Bristen på arbetskraft ökar inom 12 av 15 yrkesområden. För ekonomer är arbetsmarknaden i god balans, men inom vissa branscher är konkurrensen hård.

– Vi har en mycket bred jobbtillväxt. Nu är det goda eller mycket goda möjligheter till jobb inom 7 av 10 yrken. Men utbildning är nyckeln till arbetsmarknaden. Att i alla fall gå klart sin gymnasieutbildning och ta examen ger signaler om att det är ordning och reda, säger Annelie Almérus.

Läs mer: Excel upp i topp på listan över hetaste kompetenser

Om man som ekonom vidgar tankemönstret något och tittar på andra branscher än de klassiska så är till exempel gamla branscher som bygg och anläggning, pedagogik och hälso- och sjukvård områden som växer kraftigt vad gäller arbetskraft även för ekonomer.

– Samtidigt som dessa branscher expanderar så krävs det fler ekonomer där, och dessutom så ökar den ekonomiska kontrollen inom områden som tidigare inte haft rena ekonomroller. Det innebär att många offentliga verksamheter som exempelvis skolrektorer behöver djupare ekonomikunskap, i många fall väljer man då att anställa en controller. Kort sagt så öppnar andra branscher än klassiska ekonombranscher upp för jobb. Digitaliseringen påverkar också ekonomer, men i mindre utsträckning än många andra grupper.

Eftersom arbetsmarknaden går på högvarv så är också efterfrågan på äldre arbetskraft hög.

– Vi ser att äldre med relevant utbildning har lättare att få jobb nu än för något år sedan. De personer på arbetsmarknaden som i dag är äldre och som har relevanta kunskaper är efterfrågad arbetskraft. Men då ska man se till att vara uppdaterad och inte ha förlegad kompetens, säger Annelie Almérus.

Enligt er statistik så har antalet arbetslösa personer 50-59 år ökat sedan 2007. Vad har ni på fötterna i antagandet att även äldre ekonomer får jobb?
– Vi kan inte i våra undersökningar påvisa att arbetsgivare skulle välja bort kvalificerad arbetskraft på grund av till exempel ålder. Däremot kan det vara så att äldre arbetslösa, som eventuellt har varit ifrån arbetsmarknaden en tid, inte längre besitter den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Det kan exempelvis handla om otillräckliga IT-kunskaper. Arbetslösheten är generellt mycket låg i åldersgruppen, avslutar Annelie Almérus.

Läs också: När äldre ekonomer systematiskt väljs bort

 

Så här bedömer Arbetsförmedlingen att jobbmöjligheterna är för följande ekonomyrken:

Finansanalytiker och investeringsrådgivare. Arbetsförmedlingen bedömer att finansanalytiker och investeringsrådgivare möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Majoriteten av jobben finns i Stockholms län.

Banktjänstemän. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara hård konkurrens om jobben för banktjänstemän det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader.

Controller. Arbetsförmedlingen bedömer att controllers har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader.

Ekonomiassistenter. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara hård konkurrens om jobben för ekonomiassistenter det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader.

Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare. Arbetsförmedlingen bedömer att försäkringssäljare och försäkringsrådgivare möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader.

Löne- och personaladministratörer. Arbetsförmedlingen bedömer att löne- och personaladministratörer möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader.

Redovisningsekonomer. Arbetsförmedlingen bedömer att redovisningsekonomer har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader.

Revisorer. Arbetsförmedlingen bedömer att revisorer har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader.

Skattehandläggare. Arbetsförmedlingen bedömer att skattehandläggare möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se