Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

HD: Utbildningar som inte håller måttet blir återbetalningsskyldiga

Ett lärosäte som inte håller måttet kan behöva betala tillbaka pengar till den student som är missnöjd. Det visar en prejudicerande dom från Högsta domstolen, HD, idag.

En högskola kan tvingas betala tillbaka studenter för utbildningar som inte håller måttet, slår Högsta domstolen fast. Bakgrunden till den prejudicerande domen är en amerikansk student som studerade kandidatutbildningen Analytical finance under fyra terminer vid Mälardalens högskola. Studenten hoppade av utbildningen sedan Universitetskanslersämbetet, UKÄ, slagit fast att utbildningen inte höll måttet. Enligt domslutet får studenten tillbaka 114 000 kronor, eller två tredjedelar av studieavgiften.

Läs också: Så många hoppar av civilekonomutbildningen

— Det är en intressant dom eftersom det är första gången vi ser något liknande i Sverige. Det är självklart även intressant att vår bedömning av utbildningen är en av grunderna till att Högsta Domstolen ger studenten rätt, säger Viveka Persson, enhetschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

Orsaken till att studenten nu får tillbaka delar av den erlagda avgiften på 170 000 kronor är, enligt HD, att det dels funnits ett avtal mellan studenten och högskolan men även att utbildningen haft betydande kvalitetsbrister. ”Eftersom utbildningen inte hade hållit den kvalitetsnivå som studenten haft fog att förvänta sig, har hon rätt att få tillbaka två tredjedelar av det betalda beloppet”, skriver HD.

– Det är bra med ett prejudicerande fall för hur liknande situationer ska behandlas i framtiden. UKÄ:s bedömning är en av grunderna till att Högsta Domstolen ger studenten rätt. Det är viktigt för många olika aktörer både inom utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden att högre utbildning vid svenska universitet och högskolor håller god kvalitet, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna.

Läs också: Umeå Universitet tredje svenska lärosäte att få kvalitetsstämpel

Mälardalens högskola uppger att det varit oklart hur lärosäten juridiskt ska hantera frågor om återbetalning sedan regeringen införde studieavgifter för internationella studenter år 2011 och att dagens dom nu innebär ett nytt läge:

– Nu har MDH, den enskilda studenten, alla avgiftsbelagda studenter och lärosäten fått ett slutgiltigt besked gällande hur lärosäten ska hantera dessa frågor. Det här innebär ett nytt läge för alla universitet och högskolor i Sverige och kommer kräva att vi gemensamt tar ställning till vad det här betyder, säger Ann Cederberg, förvaltningschef vid MDH.

– UKÄ:s granskningar hjälper oss att garantera studenterna en utbildning av god kvalitet. Vid ett ifrågasättande av utbildningens kvalitet har vi fått möjlighet att åtgärda eventuella brister, för att sedan få en ny utvärdering. Ingen student har riskerat att stå utan examen förrän en ny utvärdering har gjorts och detta har också garanterat att vi hela tiden ger utbildningar av god kvalitet. Hur domen påverkar detta måste alla lärosäten nu tolka tillsammans, avslutar Ann Cederberg.

MDH ska även betala kostnaden för rättegången.

Mälardalens högskola skriver på sin hemsida: ”Den i domen aktuella kandidatexamen i matematik vid MDH fick våren 2015 omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det betyder att den och alla andra utbildningar som utvärderats av UKÄ vid MDH idag har omdömet hög eller mycket hög kvalitet.”

Läs också: Certifikat ska garantera traineeutbildningarnas kvalitet

Mer från:

Mer på civilekonomen.se