Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Här finns jobben för ekonomer 2024

Hur hård är konkurrensen om ditt jobb 2024? Framtiden för högskoleekonomer verkar lovande, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. Men för att vara anställningsbar krävs nya kompetenser och livslångt lärande.

Arbetsförmedlingen släppte nyligen rapporten Var finns jobben? Framtiden för högskoleutbildade ekonomer ser fortsatt lovande ut med en god arbetsmarknad för exempelvis redovisningsekonomer och revisorer. Resultatet överensstämmer väl med Saco:s rapport Framtidsutsikter – Här finns jobben för akademiker 2023. Prognosen förutspår en arbetsmarknad i fortsatt balans för både nyexaminerade och erfarna ekonomer fram till 2023. Ett skäl är den breda ekonomutbildningen med affärs- och verksamhetsfokus samt problemlösning. Ytterligare en anledning är att sysselsättningen bedöms öka samtidigt som arbetslösheten minskar långsamt i takt med krympande examenskullar. Det finns idag drygt 111 300 yrkesverksamma ekonomer på arbetsmarknaden, varav hälften är kvinnor.

Läs mer: Fortsatt god arbetsmarknad för ekonomer

Arbetsförmedlingens rapport redovisar också en glödhet arbetsmarknad för yrkesroller med  IT-kompetens. Systemanalytiker, IT-arkitekt, systemtestare och testledare är några av vinnarna 2024.

Charlotte Hoflin

– Prognosen stämmer väl med våra erfarenheter, arbetsgivarna efterfrågar alltmer en kombination av kompetens inom ekonomi och it. Det kan vara en civilekonom som gått internbildning inom IT eller en systemvetare som kompletterat med kunskaper i ekonomi, bekräftar rekryteringschefen Charlotte Hoflin, Dfind Finance. 

Om ekonomi-digital kunskap är en gyllene kombination så visar prognosen inte samma positiva framtid för ekonomiassistenter och banktjänstemän. Här spår Arbetsförmedlingen hård konkurrens om jobben, inte minst med anledning av digitalisering och effektivisering. 

Läs även: Fortsatt hård konkurrens om finansjobb

Men Nina Forssblad, karriärrådgivare på Civilekonomerna, vill nyansera framtidsutsikterna för bankanställda.

– Vi bedömer att arbetsmarknaden för erfarna ekonomer generellt präglas av liten konkurrens om jobben. Kraven på specialistkompetens och erfarenhet kommer sannolikt att öka framöver, vilket ger ekonomer med arbetslivserfarenhet ett mycket bra läge. Bankområdet genomgår stora förändringar och behöver multikompetens för vissa tjänster. Men det tillkommer också nya yrken och det är viktigt att komma ihåg att även banksektorn nyrekryterar. Tjänsterna heter inte banktjänsteman – du kan till exempel vara produktspecialist, affärsutvecklare, risk model developer, kortspecialist eller compliance officer. Vi ser överhuvudtaget en växande efterfrågan på kompetens inom just regelverk eftersom det blir allt mer komplexa verksamheter, ofta med många internationella kopplingar.

Kompetensutveckling är alltså en väsentlig framgångsfaktor. Att hålla sig anställningsbar kräver ett livslångt lärande framöver. Den bästa försäkringen inför framtiden är att bygga på med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Men rapporten visar att kompetensförsörjningen är en stor utmaning 2024. Och ansvaret faller inte bara på medarbetarna – utan i allra högsta grad på arbetsgivarna.

Nina Forssblad

– Ytterst har arbetsgivaren ansvar för kompetensutveckling så att medarbetarna ska ha rätt förutsättningar för att utföra sitt jobb. Det kan vara i form av internutbildning, extern utbildning eller att erbjuda nya tjänster. Kompetensutveckling är också viktigt för att behålla personal så att verksamheten fortsätter att utvecklas och är redo för förändringar på sikt. Arbetsgivaren måste också veta vilken kompetens som faktiskt finns i verksamheten.

Läs också: Håll dig anställningsbar

 

 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingens rapport 2019 Var finns jobben?

Håll dig anställningsbar 

  • Följ utvecklingen inom ditt verksamhetsområde.
  • Föreslå arbetsgivaren utbildningar eller kurser som kan utveckla både dig själv och verksamheten.
  • Läs jobbannonser regelbundet för att se vilka kompetenser och egenskaper som efterfrågas.

 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se