Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Har du roligt på jobbet – eller jobbar du bara?

Våga ha mer personliga samtal med kollegorna och underskatta inte leendets betydelse. Det är två nycklar till en mer uppmuntrande och kreativ arbetsplats.

Att stress och prestationskrav kan åstadkomma dystra miner på jobbet är ingen nyhet för de flesta. Men faktum är att ökad medvetenhet och små beteendeförändringar i vardagen kan bidra till en arbetsplats präglad av glädje. Det menar beteendevetaren och föreläsaren Ami Hemviken. Sedan tio år tillbaka har hon bland annat coachat chefer kring frågor kopplade till kommunikation och ledarskap, inte minst före och under förändringsprocesser. Med boken vill hon förmedla tips på hur man som chef och medarbetare kan bidra till en uppmuntrande och kreativ jobbmiljö. Innehållet bygger på insikter från beteendeforskningen och på hennes erfarenheter som coach.

Läs också: Nyttigt att leka på jobbet

Ami Hemviken.

– Det är ingen quick fix-bok som sitter på alla svaren. Jag vill bara i all ödmjukhet visa på hur man själv kan få det roligare på jobbet och bli en skönare kollega, säger hon. 

”Många ser en motsättning mellan effektivitet och att ha roligt på jobbet. Men det stämmer inte. 

Ami Hemviken lyfter fram leendets betydelse och den psykologiska teorin facial feedback. Den går i korthet ut på att signaler från ansiktsmusklerna till hjärnan (till exempel vid ett leende) frambringar känslorna som mimiken uttrycker. På ren svenska: Om man bjuder på ett leende, kan man faktiskt också bli gladare. Hon betonar dock att det inte handlar om ett påklistrat eller falskt beteende, utan leendet ska snarare betraktas som en inträdesbiljett till en närmare kommunikation och interaktion med kollegorna. Det handlar kort och gott om att våga kliva bortom den aktuella jobbsituationen och ställa frågor och prata om personen – inte bara professionen, berättar hon. 

– Studier visar att grupper som ser varandra som vänner blir mer effektiva än grupper där kollegorna inte gör det. Mer personliga relationer gör att man vågar öppna upp sig, säga sin mening, ställa frågor och komma med förslag, säger hon och tillägger:

– Många ser en motsättning mellan effektivitet och att ha roligt på jobbet. Men det stämmer inte. Mer gemenskap skapar ett bättre beslutsfattande och ökad kreativitet.

Läs också: Är du en mobbare – utan att veta om det?

Frågan är då om det inte bara blir ytterligare ett stress- och prestationsmoment att lära känna och bli kompis med kollegorna på ett djupare plan? Enligt Ami Hemviken är det ledningens uppgift att skapa utrymme och förutsättningar för mer samhörighet i gruppen, till exempel i form av konferenser och events. Det är också viktigt att cheferna lever som de lär och uppmuntrar till ett mer personligt förhållningssätt; kanske skickar blommor till någon som har varit sjukskriven under en tid eller ringer ett extra samtal till någon som har blivit förälder. 

– Men det är också upp till kollegorna att ta ansvar. Det finns ofta lediga stunder och utrymmen under dagen där man kan ta sig tid till ett mer personligt samtal, säger hon.

Många arbetsplatser brottas idag med allvarliga arbetsmiljöproblem. Finns det då inte en risk att tips kring personliga samtal och samhörighet kan bidra till att släta över problem som tarvar mer systematiska och praktiska förändringar? Ami Hemviken tror inte det. 

– Jag säger inte att man ska le åt problem och tro att allting löser sig. Det finns strukturella problem som kräver andra åtgärder. Samtidigt kan en individ förändra och påverka arbetssituationen om den är konstruktiv och övertygande i sin kommunikation. Man kan inte bara gnälla, utan måste också komma med nya förslag. 

Civilekonomerna arrangerar ett frukostseminarier den 10 oktober där Ami Hemviken pratar om att få det roligare på jobbet. Anmäl dig till seminariet så kan du nätverka och äta frukost eller se seminariet via länk.

Ami Hemviken, 39

Bor: Stockholm.
Familj: Man och tre barn med ett fjärde på väg.
Utbildning: Beteendevetare från Stockholms universitet.
Fritid: Familjehäng och vänner.
Motto: Det är inte tanken som räknas.
Aktuell med: Nya boken Le! Det är inte tanken som räknas. (Sanoma)

Bli en glädjespridare på jobbet!

Bestäm dig för att le större och oftare på jobbet – det gör både dig själv och dina kollegor gladare.

Beröm dina kollegor minst tre gånger per dag. Samma sak här: beröm ger positiva känslor både hos den som får och den som ger det. Gödsla med det!

Vänd klagomål till önskemål. I stället för att säga exempelvis: ”Jag tycker vårt måndagsmöte är så tråkigt” – vänd det till ett önskemål: ”Jag skulle vilja att vi har andra/fler agendapunkter på våra måndagsmöten, nämligen xxx, kan vi prova det?”

4 Kommunicera styrkebaserat istället för problembaserat. Många av våra möten är onödigt mycket fokuserade på problem, dess orsaker och hur de ska elimineras. Det ger ofta en negativ känsla och minskat engagemang. Angrip i stället samma problem/utmaning men från ett lösningsperspektiv: Vad vill vi ha mer av? Vad fungerar bra? Hur kan vi förstärka det?

5 Sätt ljuset på och samtalet kring meningen och syftet med ert arbete. Besvara ofta frågan varför: Varför är det jag och vi gör viktigt? Och fira framgångarna!

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se