Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Cropped shot of a family enjoying breakfast together

Här är de yrkesgrupper inom Akavia som får barnomsorg vid en nedstängning

Nu är MSB:s lista över vad som räknas som de mest samhällsviktiga verksamheterna färdig. De personer som arbetar inom dessa områden kan rätt till barnomsorg om skolor, förskolor och fritis stängs på grund av Coronasmittan.

Under förra veckan beslöt regeringen att de medarbetare i landet som anses ha ett jobb inom samhällsviktiga verksamheter ska undantas om skolor, fritis och förskoleverksamhet i landet tvingas stänga på grund av Coronasmittan. Det innebär alltså att visa grupper får barnomsorg även om skolor och förskolor stänger ned. Tolv olika samhällssektorer utsågs. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick i uppdrag att specificera vilka yrken som undantas om en nedstängning av skolor, fritis och förskolor genomförs. Om man lever i par och endast den ena parten bedöms jobba inom en samhällsviktig verksamhet så ska den andra parten ta hand om hemmavarande barn och omfattas därmed inte av föreskriften.

Gdpr gäller även vid hemarbete – se upp med känsliga uppgifter

Idag publicerar MSB hela listan på de yrkesgrupper som kommer att omfattas av barnomsorgen om landet tvingas till en större nedstängning.

– Jag ser att många av Akavias medlemmar berörs av MSB:s lista över samhällsbärande yrken. Det visar att våra professioner till stor del är samhällsviktiga, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Här publicerar MSB hela listan med yrkesgrupperna som undantas vid en nedstängning.   Listan kan användas som ett stöd för både företag och offentliga verksamheter när de ska bedöma om de är samhällsviktiga och vilka personer som i så fall måste kunna arbeta för att den mest prioriterade verksamheten i landet ska fungera. MSB publicerar också en excel-fil för att underlätta en kartläggning av vilka medarbetare som har en samhällsviktig funktion. 

Här är de största grupperna som bedöms ha samhällsviktig verksamhet där Akavias medlemmar omfattas. Vad som gäller specifikt din roll är upp till respektive arbetsgivare att bedöma, i samtal med berörda medarbetare och kommuner.

Så fungerar korttidsarbete

Civilekonomen har granskat listan och publicerar nedan de yrken som berör Akavias medlemmar.

2. Finansiella tjänster
a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

3. Handel och industri
a. handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning.
b. handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet.

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg
a. all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor,

5. Information och kommunikation
b. framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation.

8. Militärt försvar
a. verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket.

9. Offentlig förvaltning
a. riksdag och regering.
b. Regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen.
c. bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar.
d. myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 §.
e. regionernas förvaltning.
f. kommunernas förvaltning.
g. statlig ekonomihantering.

10. Skydd och säkerhet
a. rättsväsendet.

11. Socialförsäkringar
a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och liknande förmåner och ersättningar.

4 § Till samhällsviktig verksamhet ska även räknas stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet enligt 3 § är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå.

Detta gäller för dig som behöver vabba eller vobba

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

Mer på civilekonomen.se