Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Handels i Göteborg satsar på ny utbildning

Handelshögskolan i Göteborg satsar  på ett nytt ekonomprogram till hösten 2019. Fokus är självständigt tänkande, praktisk tillämpning samt etik.

Nu lanserar Handelshögskolan i Göteborg ett treårigt ekonomie kandidatprogram med fokus på självständigt tänkande och praktisk tillämpning. Den nya utbildningen är ett sätt att möta samhällsutvecklingen.

Läs mer: Samma utbildning – olika förutsättningar

– Handelshögskolans uppgift är att bidra till en positiv samhällsutveckling. Sedan 2013 har hållbarhetsperspektiv varit integrerade i alla våra program på grundnivå. Att reflektera över etiska frågeställningar och långsiktiga effekter av sitt handlande är viktiga inslag som vi förstärker i det nya ekonomiprogrammet, säger Ewa Wikström, vicerektor på Handelshögskolan med ansvar för utbildningsfrågor. 

Karriärrådgivare Nina Forssblad på Civilekonomerna är positiv till den nya utbildningen. Självständigt och kritiskt tänkande är en färdighet som är guld värd i en snabbt föränderlig samtid, anser hon. 

Det nya kandidatprogrammet introducerar även två kurser där studenterna får lära sig att använda kunskaperna inom företags- och nationalekonomi.

Läs även om: Självständigt tänkande

Nina Forsblad. Foto: Jann Lipka.

–  Ja, det ska bli spännande och intressant att se om fler skolor följer efter. En praktiskt förankrad ekonomutbildning har ju länge varit ett önskemål hos många arbetsgivare. En nyexaminerad ekonom måste kunna jobbet rent praktiskt, så som att hantera olika ekonomi- och redovisningssystem. Det är just därför som ekonomer från yrkeshögskolorna är mycket efterfrågade, säger Nina Forssblad.

Kandidatprogrammet satsar också på ett etiskt perspektiv. Det är glädjande, anser Nina Forssblad. Fackförbundet Civilekonomerna har länge drivit frågan om etik som en viktig del i ekonom-utbildningen. 

– Ett ökat fokus på etiska frågeställningar och långsiktiga effekter av sitt handlande ligger i tiden. Det behövs en större medvetenhet kring etikfrågor i samhället,  många ekonomer fattar ju beslut som får stora effekter både i organisationen och samhället. Jag hoppas initiativet inspirerar fler skolor. 

Läs även: Där etiken brister  

Ekonomie kandidatprogram på Handelshögskolan i Göteborg

Programmet omfattare tre år och 180 högskolepoäng, vilket ger en ekonomie kandidatexamen. Alla studenter läser tillsammans de tre första terminerna och väljer sedan om de vill fördjupa sig i företags-, nationalekonomi eller finansiell ekonomi. Den femte terminen kan ägnas åt fördjupning eller studier i valfritt ämne, i Sverige eller utomlands.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se