Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Hållbarhet allt hetare kompetens för ekonomer

Hållbarhetskompetens är allt mer eftertraktat. Det märks allt tydligare både i ekonomstudenternas studieval och ute på företagen.

Hållbarhet handlar om mer än ledarskap och relationer på arbetsplatsen. I takt med att kunskapen om miljöhänsyn växer i samhället och kraven på transparens hos företagen ökar, så ökar också efterfrågan på ekonomutbildade med olika sorters hållbarhetskompetens.

Dan Brännström.

– Vi ser det på alla nivåer. Det behöver även in människor i styrelserummen som har insikt om att hållbarhet är avgörande för företags framtid, säger Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

I år trädde en lagändring i kraft, som innebär att alla bolag av en viss storlek måste hållbarhetsredovisa. Totalt 1 600 bolag hamnar i den gruppen.

– Det kommer förstås att driva på efterfrågan ytterligare, säger Dan Brännström.

Läs även: Prisas för idéer som ger mer hållbara kontorsfastigheter

Ännu finns inga siffror över hur efterfrågan på ekonomer med hållbarhetskompetens utvecklats. Men studenterna tycks ha uppfattat trenden.

– Vi har en profil som heter corporate sustainability och den har på bara fem år gått från att finnas i marginalen med få sökande till att bli riktigt välsökt. De som börjar på Handels i dag ser det som naturligt att de ska kunna göra skillnad inom hållbarhet i sin yrkesroll. Så var det inte om man går tillbaka tio år i tiden, säger Anders Sandoff, lektor på Handelshögskolan i Göteborg.

Läs även: Master i hållbart företagande

Cecilia Solér, ansvarig för masterutbildningen i marknadsföring och konsumtion på samma skola, upplever att intresset också kommer från arbetsgivarna.

– Mina tidigare studenter säger att deras kompetens inom hållbarhet är en stor konkurrensfördel när de söker jobb, säger hon.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se