Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Grattis alla civilekonomer – er utbildning lönar sig

Är du civilekonom? Grattis då har du valt en utbildning som lönar sig. Enligt Sacos studie över akademikers livslöner så tjänar en ekonom in sin utbildning redan vid 35 års ålder. Av alla 37 utbildningar som ingår i studien så är det bara läkare och jurister som har högre livslön.

– Det är väldigt roligt att se hur god investering det är att utbilda sig till civilekonom. Lönen är inte allt, men att utbildning ska löna sig är en central fråga för oss på Civilekonomerna, kommenterar Christian Lövgren, arbetsmarknadsutredare. 

Få tips på hur du kan höja din lön

Livslönen för en civilekonom är 23,5 miljoner kronor. Det är cirka 44 procent mer än genomsnittet för en person som bara genomgått en samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning. I kronor och ören motsvarar det 7,2 miljoner kronor.

– Att välja en ekonomisk utbildning och göra karriär som civilekonom har aldrig varit mer gynnsamt. Konkurrensen bland företagen om välutbildade civilekonomer har inte varit högre på många år. Vi har en rekordlåg arbetslöshet och ser inga tecken på att konjunkturen ska mattas av, säger Lövgren.

Läs mer: Så mycket mindre förväntar sig kvinnliga ekonomer i lön

Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) har regelbundet analyserat livslöner för olika högskoleutbildningar och det har genom åren varit tydligt att det inte är en självklar vinstaffär att studera vidare på högskola eller universiter. Av de 37 olika utbildningsinriktningar som ingår i den uppdaterade undersökningen är nästan hälften en förlustaffär.

I snitt tjänar en akademiker drygt 19 miljoner kronor under hela livet, men variationen är enorm. Läkare har en livslön på 26,1 miljoner kronor medan förskollärare, som ligger i botten på tabellen, kan räkna med inkomster på 14,5 miljoner kronor under sin livstid. En läkarutbildning höjer livslönen med cirka 9 miljoner kronor medan en förskollärarutbildning innebär en förlust på nästan två miljoner kronor jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet.

− I princip samtliga akademikeryrken med dålig lönsamhet finns i kommuner och landsting. Ska vi klara kompetensförsörjningen i välfärden kan vi inte nedvärdera akademikernas kompetens på det här viset, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Fakta

Utbildningarna som du vinner på

Läkarutbildning 8,9 mkr
Juristutbildning 7,3 mkr

Ekonomutbildning 7,2 mkr
Civilingenjörsutbildning 5,9 mkr

Systemvetarutbildning 3,7 mkr
Matematiker/statistiker 3,1 mkr

Tandläkarutbildning 3,1 mkr
Samhällsvetar- och förvaltningsutbildning 2,9 mkr

Apotekarutbildning 2,7 mkr
Veterinärutbildning 2 mkr

Högskoleingenjörsutbildning 1,9 mkr
Journalistutbildning 1,6 mkr

Personalvetarutbildning 1,6 mkr
Arkitektutbildning 1,4 mkr

Agronom-/hortonomutbildning 1,4 mkr
Fysikerutbildning 1,1 mkr

Psykologutbildning 1,1 mkr
Teologisk utbildning 0,9 mkr

Kemistutbildning 0,2 mkr
Geovetenskaplig utbildning 0 mkr

Källa: Saco.se/dinlivslon

Fakta

Utbildningarna som du förlorar på

Förskollärarutbildning –1,8 mkr
Konstnärlig utbildning –1,7 mkr

Tandhygienistutbildning –1,7 mkr
Arbetsterapeututbildning –1,6 mkr

Biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning –1,4 mkr
Grundskolelärare (årskurs 1–6) –1,1 mkr

Fysioterapeututbildning –1 mkr
Biologutbildning –0,9 mkr

Biomedicinsk analytikerutbildning –0,9 mkr
Lärarutbildning, praktiska och estetiska ämnen –0,8 mkr

Socialomsorgsutbildning –0,8 mkr
Humanistisk utbildning –0,7 mkr

Ämneslärare (årskurs 7–9, gymnasiet) –0,5 mkr
Receptarieutbildning –0,5 mkr

Yrkeslärarutbildning –0,4 mkr
Sjuksköterskeutbildning –0,4 mkr

Socionomutbildning –0,2 mkr

Källa: Saco.se/dinlivslon

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se