Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Göteborgs Handelshögskola stärker samarbetet med offentlig sektor

Nu ska den offentliga sektorns status som arbetsgivare höjas. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet stärker samarbetet med offentligt sektor i ett nytt samarbetsprojekt.

Det är via den nya partnerformen Public Associate Partner som Handelshögskolan vid Göteborgs universitet breddar sitt samarbete med offentlig sektor. Att öka studenternas medvetenhet om offentlig sektor som arbetsgivare i framtiden är särskilt i fokus.

– På Handelshögskolan är hållbarhet, både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, integrerat i våra utbildningar och visst hör vi våra studenter prata om att göra skillnad i många olika sammanhang. Med vårt utökande samarbete med offentlig sektor vill vi än mer kunna lyfta samhällsutmaningar och använda case och gästföreläsningar från våra offentliga partners i utbildningen, säger Hannah Larsson, karriärvägledare och certified coach på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Läs också: Så lockas ekonomer till stat och landsting

Lärosätets nya partners från offentlig sektor kommer att synas på Handelshögskolan likväl som de andra partnerföretagen genom bland annat event och genom direkt koppling på hemsidan. Näringslivet har varit aktivt vad gäller att synas ut mot studenterna, däremot har offentlig sektor hållit sig i bakgrunden när det kommer till att visa upp sig som arbetsgivare. Det trots att partnerprogrammet har funnits i närmare 20 år. Civilekonomen har tidigare skrivit om att det är vanligare att studenter väljer näringslivet som första arbetsgivare, men att arbetsgivare inom offentlig sektor blir allt mer attraktivt när man jobbat några år. Den bilden bekräftas av Ingmarie Karlgren, arbetslivssamordnare, vid Handelshögskolans Career service.

– Vi har hört från flera av våra offentliga samarbetspartners och våra alumner att det är mer vanligt att välja en offentlig arbetsgivare några år in karriären än som första jobb. Vi vill ge alla Handelshögskolans studenter en bred bild av arbetsmarknaden. Genom närmare samarbete med offentliga partners vill vi möjliggöra för studenterna att få upp ögonen för offentlig sektor som en framtida arbetsgivare, säger Ingmarie Karlgren.

Läs också: Jobb i kommun ger möjlighet till balans

Skatteverket är en av de offentliga myndigheter som går in som partner i samarbetsprojektet. För Skatteverket, handlar det om att se till att vara en attraktiv arbetsgivare genom att utveckla samarbetet med universitetet. Anders Bertilsson är enhetschef vid Skatteverket i Göteborg. Han säger att myndigheten redan samverkar lokalt med högskolor och universitet i hela landet genom till exempel vid arbetsmarknadsdagar, praktik, examensarbete, mentorprogram och möjlighet att föreläsa, så även med Handels Göteborg men nu utökas samarbetet.

Läs också: Det går att göra karriär i offentlig sektor 

– Arbetet är just nu i en uppstartsfas där vi i samverkan med Handels kommer att ta fram lämpliga aktiviteter. Vi har tidigare samverkat med Handelshögskolan till exempel genom att vi deltagit vid arbetsmarknadsdagar, hållit föreläsningar om bland annat myndighetens verksamhet. Vi har också involverat studenter i analyser och i verksamhetsutvecklingsarbete och samverkat vid studenters examensarbete, säger han.

Inom forskningen har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ett långtgående samarbete med offentlig sektor. Det stärkta samarbetet med offentlig sektor skall också hjälpa forskarna vid lärosätet att hitta nya kontakter som är värdefulla i deras forskning. 2014 fick Handelshögskolan anslag från Vinnova för att utveckla en plattform för samverkan med offentliga organisationer. Det arbetet visade att offentlig sektor har ett särskilt stort intresse av att komma i kontakt med studenter för att förtydliga vilka möjligheter som finns med en karriär inom offentlig sektor.

– Vi har ett ansvar för att förbereda studenterna inför arbetslivet och de behöver under sin studietid få möta representanter och arbeta med frågor från olika typer av verksamheter. Offentlig sektor innehåller mängder av spännande arbeten och stora möjligheter att bidra till samhällets utveckling men saknar ibland företagens resurser och erfarenhet av att arbeta med arbetsgivarvarumärket. Genom att stärka vårt samarbete med offentliga organisationer skapar vi bättre förutsättningar för studenterna att göra medvetna och ansvarsfulla karriärval, säger Ingela Palmgren, enhetschef för externa relationer vid Handelshögskolan.

Läs också: Offentlig sektor behöver ekonomer

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se