Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Bra möjligheter till jobb för akademiker på längre sikt

Tidigare under året släppte Arbetsförmedlingen den uppdaterade Yrkeskompassen med framtidsutsikter för många yrken fem år framåt. Prognoserna visar på goda jobbchanser för många akademiker, med reservationen för att ingen vet vad som händer post-covid19.

Utbildning lönar sig, det visar Arbetsförmedlingens Yrkeskompassen och det gäller både för nyexade och redan utbildade. Yrkeskompassen rymmer prognoser för 200 yrken både på nationell nivå och länsnivå.  Sedan prognoserna släpptes har coronakrisen slagit till med full kraft.

Gråhårig kvinna i pagefrisyr expert på studieinriktning
Nina Forssblad.

– Vi vet ju inte vad de långsiktiga effekterna av coronakrisen blir för olika akademikergruppers jobbchanser. Men det finns flera rapporter och undersökningars som visar att en högskoleutbildning generellt lönar sig. Saco har tidigare tittat på livslöner och nu senast kom en rapport i januari från Universitetskanslerämbetet (UKÄ), kommenterar Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia.

Ekonomers ingångslöner ökar

Bland vinnarna finns precis som tidigare år ekonomer, vilket även Sacorapporten Framtidsutsikter bekräftar. Enligt den rapporten är arbetsmarknaden för högskoleutbildade ekonomer i balans nu och de närmaste fem åren.

Men Yrkeskompassen visar att det finns skillnader inom ekonomgruppen. Där controllers och redovisningsekonomer har goda framtidsutsikter så ser läget inte lika ljust ut för finansanalytiker, investeringsrådgivare och banktjänstemän. Orsakerna beror dels på den snabba digitaliseringen men också att det finns gott om ekonomiutbildade kandidater. Även för ekonomiassistenter är jobbchanserna fortsatt tuffa på grund av hög konkurrens om tjänsterna och digitaliseringen.

Bild med utredaren Ulrika Wallén
Ulrika Wallén.

– Det är väsentligt med multikompetens. Viktiga kompetenser är analys samt strategi, att kunna arbeta strategiskt med it-system är ett exempel, Personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förändringsbenägenhet är också betydelsefulla idag, menar Akavias utredare Ulrika Wallén.

Öka din kompetens och din lön

 Jurister har däremot en bra arbetsmarknad i stora delar av landet, enligt både Arbetsförmedlingen och Sacorapporten. För utredare, handläggare och personalvetare är arbetsmarknaden också i balans. It-akademiker kan se fram emot en glödhet arbetsmarknad, med liten konkurrens både 2020 och fem år framåt.

Kommunikatörer möter dock en helt annan verklighet, enligt Arbetsförmedlingen, med hård konkurrens om jobben framöver.  Det finns helt enkelt många med olika utbildningsbakgrund som konkurrerar om de lediga tjänsterna. Nina Forssblad vill dock nyansera bilden.

– Kommunikatörers arbete är allt viktigare i en tid med ständig uppdatering och fake news. Nya yrkestitlar skapas i snabb takt och kopplingen till marknadsföring och PR ökar. Den tekniska och digitala utvecklingen kräver ständig uppdatering av kunskaper och kompetens. Alla yrkesverksamma behöver följa utvecklingen inom sina yrken och arbetsområden.

Så hänger du med i förändringstempot

Uppgifterna är hämtade ur Yrkeskompassen och rymmer prognoser för olika yrken de närmaste fem åren som släpps av Arbetsförmedlingen.


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

Mer från:

Mer på civilekonomen.se