Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Affärsman i grå kostym med visselpipa och rött kort illustrerar spelregler för antimobbning

Gemensamma spelregler mot mobbning

Gemensamma spelregler för bemötande och återkommande samtalsincheckning. Det är två ingredienser som ska motverka uppkomsten av mobbning på Sandviks produktionsenheter i Gimo. 

Mobbning och kränkande särbehandling på jobbet är inget ovanligt fenomen. 450 000 vuxna personer, eller drygt nio procent av alla som arbetar i Sverige, uppger att de har utsatts för mobbning eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen, enligt siffror från Arbetsmiljöverket och SCB. På industrikoncernen Sandviks produktionsanläggning, med sammanlagt 1 400 anställda, i Gimo i Östhammars kommun har noterats att mobbning och kränkningar har förekommit bland personalen. 

Läs mer: Är du en mobbare utan att veta om det?

Snaggad yngre man med kort skägg pratar om antimobbning
Niclas Stengård.

– Som chef är det svårt att upptäcka kränkande särbehandling och mobbning, men vi har fått höra från våra anställda att det förekommer och vi tycker inte att det är acceptabelt. För oss är det självklart att man ska komma till arbetet och trivas, och därför bestämde vi oss för att jobba bredare mot mobbning, säger Niclas Stengård, fabrikschef på en av Sandviks två fabriker i Gimo.

Antimobbningsarbetet började förra året med att Sandvik bjöd in samtliga chefer på fabrikerna, totalt 80 stycken, till en utbildningsdag på temat mobbning. I våras fick alla anställda genomgå en liknande heldagsutbildning, där de bland annat fick information om vad kränkande särbehandling och mobbning är för någonting, hur vanligt problemet är och vilka omfattande konsekvenser det kan få för individen.


Läs mer om mobbning:
En halv miljon personer mobbas på jobbet. Men det finns sätt att både utreda och stoppa mobbningen genom att lägga alla fakta på bordet.
Han får mobbningen bänkad
Gemensamma spelregler mot mobbning
”Dög jag för att leva?”


– Det var rätt tung fakta av ett slag som gör att man mår ganska dåligt. Att det skulle vara jobbigt att få den här kunskapen var också tanken med utbildningen. Vi vill att man ska förstå vad mobbning handlar om och inte bli personen som står vid sidan om utan den som agerar när något inträffar. 

Läs om: Anställda skyller på jobbet vid stressjukskrivning

Utbildningen ledde fram till gemensamma ”spelregler” för språkbruk, kommunikation och bemötande på arbetsplatsen. De handlar till exempel om att hjälpa varandra mer i jobbet och ge beröm eller konstruktiv kritik istället för att älta problem eller misstag som kollegor kan ha gjort. Ett annat resultat av utbildningen är att lednings- och arbetsgrupperna numera börjar varje morgon med en så kallad incheckning. Det är i praktiken ett gruppsamtal där de anställda har möjlighet att – utöver att diskutera vad som jobbmässigt ska inträffa under dagen – berätta om hur man mår eller lyfta upp särskilda frågor. För en utomstående kan det tyckas som enkla åtgärder, men de har gett positivt gensvar, enligt Niclas Stengård.

– Vi pratar mer idag jämfört med tidigare om hur vi vill vara mot varandra. Jag tycker mig också se att det ges mer beröm och att det nu finns en större förståelse för att vi alla är och fungerar olika. 

Vet ni om det fortfarande sker mobbning eller kränkande särbehandling?

– Det är en utmaning som vi även fortsättningsvis måste ta på största allvar och kommer att behöva arbeta med under relativt lång tid framöver. Jag tror tyvärr att det fortfarande förekommer kränkande särbehandling och mobbning, men det är svårt att upptäcka.  

Läs också: Jämlikt ledarskap skapar högeffektiva team

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se