Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Framtidsprognos: Så eftertraktade är ekonomer

År 2021 kommer det att vara balans på arbetsmarknaden för civilekonomer. Åtminstone om man får tro Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad. Särskilt eftertraktade är redovisningsekonomer och ekonomer som jobbar med organisation/management.

– Både erfarna och yngre, nyutexaminerade har lätt att få kvalificerade jobb och gör en bra lönekarriär, konstaterar Christian Lövgren, utredare hos Civilekonomerna och den som skrivit avsnittet i rapporten om ekonomer.

Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) ger varje år ut rapporten Framtidsutsikter. Det är en prognos av arbetsmarknaden för 66 akademikeryrken fem år framåt i tiden. Lärare, socionomer och arbetsterapeuter kommer att ha särskilt lätt att hitta jobb om fem år.

– Kommuner och landsting behöver rekrytera hundratusentals personer de kommande åren och det visar sig också i vår prognos, säger Pär Karlsson, redaktör och ansvarig för framtidsprognosen.

Läs även: Utbildning lönar sig för ekonomer

Läget är dystrare för biologer, personalvetare och kommunikatörer som kommer att få slåss hårt om för få jobb. För den stora gruppen akademiker väntar dock en arbetsmarknad i balans, där finns det goda möjligheter till jobb för den som avslutar sina studier samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver. Så gäller även för yrkesgruppen civilekonomer och andra ekonomer, totalt cirka 95 000 finns etablerade på arbetsmarknaden.

– Att göra svepande generella prognoser för framtiden är mycket svårt och en kris kan blomma upp snabbt och få stora spridningseffekter. Men generellt ser arbetsmarknaden för civilekonomer mycket bra ut och vi har en historiskt låg arbetslöshet bland våra medlemmar. I dag finns inget som talar för att konjunkturen kommer att mattas av, säger Lövgren.

Läs även: Färre arbetslösa akademiker

I rapporten framgår att fyra av tio får ekonomjobb redan före avslutad utbildning och de allra flesta har en tillsvidareanställning efter sex månader. Det är dock skillnader beroende på inriktning. De som har läst ekonomisk analys, IT-ekonomi och redovisning är mest eftertraktade. Men sammantaget är bedömningen på fem års sikt att arbetsmarknaden bland nyexaminerade ekonomer är i balans. Fram till 2015 har antalet nyexaminerade ekonomer ökat. De kommande åren beräknas dock antalet minska.

– I takt med att examinationskullarna minskar så kommer detta få en positiv effekt för de ekonomer som är etablerade på marknaden och de som är på väg ut, säger Christian Lövgren.

När det gäller prognosen för redan yrkesverksamma ekonomer spås en ökad efterfrågan på erfarna ekonomer. Kraven på specialistkompetens och erfarenhet kommer sannolikt att öka. Efterfrågan kommer att vara mycket hög bland redovisningsekonomer och ekonomer som jobbar med organisation/management. För ekonomer inom finansiering, marknadsföring och nationalekonomi är arbetsmarknaden i stort sett i balans.

Läs även: Ekonomer på topplista över bristyrken

Fakta

Liten konkurrens om jobben

Arbetsmiljöingenjör
Arbetsterapeut

Arkitekt
Audionom

Biomedicinsk analytiker
Datavetare

Djursjukskötare
Fysioterapeut

Inredningsarkitekt
Kemist

Lärare F–3 och 4–6
Matematiker och statistiker

Officer
Optiker

Planeringsarkitekt
Receptarie

Skolledare
Socionom

Speciallärare och specialpedagog
Tandhygienist

Yrkeslärare i gymnasieskolan
Ämneslärare 7–9 och gymnasieskolan

Källa: Saco

Fakta

Balans

Agronom och lantmästare
Apotekare

Arbetsförmedlare
Bibliotekarie

Biomedicinare
Brandingenjör

Civilekonom och ekonom
Civilingenjör

Dietist och nutritionist
Fysiker och sjukhusfysiker

Geovetare
Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Högskoleingenjör
Jurist

Jägmästare och skogsmästare
Kiropraktor

Landskapsarkitekt
Logoped

Läkare
Psykolog

Studie och yrkesvägledare
Systemvetare

Tandläkare
Veterinär

Källa: Saco

Fakta

Stor konkurrens om jobben

Beteendevetare
Biolog och miljövetare

Hälsovetare
Kommunikationsyrken

Musei- och kulturmiljöyrken
Personalvetare

Samhällsvetare

Källa: Saco

Mer från:

Mer på civilekonomen.se