Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Förtroendevald: Så byggde de en ny styrelse

Högt i tak, en väl insatt styrelse och engagemang. Det är några av nyckelorden i Saco-S nya styrelse vid Kundmötesavdelningen på Skatteverket. – Vi är stolta över att det har gått så bra, säger Eleonor Johansson, ordförande.

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Karriär. 

Våren 2019 startade Saco-S vid Kundmötesavdelningen, KMA, på Skatteverket från ruta ett och byggde upp en helt ny styrelse efter att den tidigare ordföranden gått i pension.

Den nya ordföranden Eleonor Johansson, och dåvarande vice ordförande Rikard Rönnels, hade redan från start några punkter de tyckte var extra viktiga.

Förtroendevald: ”En bra dialog är A och O”

– Dialog, delaktighet och engagemang i hela styrelsen. Att det ska finnas ett öppet klimat där alla frågor är tillåtna, säger Eleonor Johansson och fortsätter:

porträtt kvinna blont långt hår ljus kavaj framför tegelvägg
Eleonor Johansson.

– Det var vi noga med redan från det första avstämningsmötet, att diskussion var viktigt och att alla ska få komma till tals under styrelsemötena och ska veta vad som händer.

Hon upplever att det har gått väldigt bra.

– Det tror jag beror på att vi har en väl insatt styrelse och att vi har gjort oss mer synliga och hörda, säger hon.

Genom nyhetsbrev, information om styrelsen och vad de vill jobba med försöker de hela tiden hålla informationsflödet öppet mot medlemmarna.

– Det har inte varit helt lätt med pandemin; planerade fysiska träffar som vi brukar ha har fått vänta, säger Eleonor Johansson.

Att sitta i en styrelse och känna av det goda samarbetet och förtroendet från medlemmarna är roligt och givande. Och hon är tydlig med att det ska vara just det.

Fackligt uppdrag – ett karriärkliv?

– Att bli kallad till styrelsemöte ska inte vara något betungande eller tråkigt, menar hon och berättar att det för henne är viktigt att alla har kunskap så att det inte blir svårt att hoppa in för varandra om någon blir sjuk.

Medlemmarna i föreningen är utspridda över landet och det gör kommunikationen oerhört viktig. Målet var också från början att ha en rikstäckande styrelse.

– Det har vi nästan lyckats med, men vi har lite kvar att jobba med där, säger Eleonor Johansson. Men hon har inget emot att de inte nått alla mål:

– Jag tror att det är väldigt viktigt att inte luta sig tillbaka. Det gäller att vara aktiv hela tiden, för det finns alltid saker som man kan utveckla.

Gång på gång återkommer hon till ordet samverkan. Och det är inte bara inom det egna facket och styrelsen som det är viktigt, menar hon, utan också med andra fackliga organisationer på arbetsplatsen.

– Det andra facket, ST, har också just bytt styrelse och vi har bra utbyte sinsemellan. Vi pratar om vissa saker och på så vis blir vi eniga och starkare, förklarar Eleonor Johansson.

Bygg ditt cv med styrelseuppdrag

Eleonor Johanssons råd till andra förtroendevalda

/ Delaktighet, dialog, kommunikation och öppenhet är viktigt i arbetet.

/ Håll ett öppet klimat med högt till tak. Det finns inga dumma frågor.

/ Ha en påläst styrelse.

 

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Karriär. 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se