Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Förtroendet högre för revisor än redovisningskonsult

Politiker och företagsledare har stort förtroende för revisions- och redovisningsbranschen. Sämre ställt är det med förtroendet från allmänheten. Detta enligt en undersökning beställd av FAR, en branschorganisation som enligt samma undersökning få känner till.
Dan Brännström.

– Det är med stor glädje jag konstaterar att förtroendet för branschen är fortsatt högt, kommenterar FAR:s generalsekreterare Dan Brännström på sin blogg.

Branschorganisationen FAR har under sommaren släppt en förtroendeundersökning genomförd av Kantar Sifo om synen på revisions- och redovisningsbranschen. De svarande har delats in i tre grupper: politiker, företagsledare och allmänheten.

Skillnaden i förtroende är stort mellan grupperna. 90 procent av politikerna och 88 procent av företagsledarna svarar att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för revisions- och redovisningsbranschen. Bland allmänheten är motsvarande siffra däremot bara 45 procent. Var femte svensk (20 procent) säger sig ha ganska eller mycket litet förtroende för branschen. Resten är tveksamma eller vet inte. Förtroendet bland män är högre än bland kvinnor, och förtroendet högre bland äldre än yngre.

– Undersökningen visar på utmaningar som att tydligare kommunicera hur de olika professionerna – revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare – bidrar till nytta i näringsliv och samhälle. Allmänhetens förtroende för branschen behöver stärkas, långsiktigt handlar det om branschens relevans och attraktionskraft, menar Brännström.

Läs även: Studie: revisorsyrket har blivit tråkigare

Delar man upp revisorerna och redovisningskonsulterna så är förtroendet högre för revisorerna, särskilt från politikerna och allmänheten. I jämförelse med andra yrkesgrupper så ligger revisorer och redovisningskonsulter efter läkare, poliser, domare och advokater. Däremot är förtroendet klart högre än för skatterådgivare och framför allt finansanalytiker och managementkonsulter som ligger i botten på FAR-undersökningen.

FAR har också låtit Kantar Sifo ta redo på hur känd branschorganisationen är. Svaret är i princip inte alls bland allmänheten. 79 procent känner inte till FAR och 9 procent har bara hört namnet. Fem procent känner till FAR ganska eller mycket bra. Kännedomen är något högre bland män än bland kvinnor. Kännedomen ökar också något med åldern.

– Vi behöver göra FAR mer känd som organisation, särskilt som vi vill vara en stark röst i samhällsdebatten, framhåller Dan Brännström i sitt blogginlägg.

Läs även: Ny utbildningsväg in i revisorsjobbet

FAR

FAR är branschorganisationen för auktoriserade lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare.

FAR har cirka 5 300 medlemmar.

FAR:s ambition är att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

Hela förtroendeundersökningen kan laddas ned här.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se