Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Förbundsordföranden: ”Resan till Rom – ingen nöjesresa”

– De obligatoriska styrelsemötena är inga nöjesresor. De är till för att vi ska kunna upprätthålla kontakter med systerförbunden och för att vi ska kunna diskutera aktuella frågeställningar inom den fackliga världen. Det menar Lee Wermelin, ordförande för Civilekonomerna i en kommentar kring den resa som tidningen Aftonbladet skriver om.

Tidningen Aftonbladet har granskat samtliga av de utomnordiska resor som Civilekonomernas förbund har gjort från 2016 och framåt. Totalt handlar det om tio resor under tre år där den enda som anmärks på är styrelsemötet i Rom, något som Civilekonomerna själva påpekade i den sammanställning som skickades till Aftonbladet.

Den 23-25 november reste Civilekonomernas ordförande Lee Wermelin och Civilekonomernas förbundsdirektör Jens Jacobsson på ett obligatoriskt styrelsemöte som arrangerades av det Nordiska Civilekonomförbundet, NCF. Resan gick till Rom och med på resan var förbundsrepresentanter från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Under resan arrangerades en föreläsning och ett styrelsemöte. Utöver detta deltog de i en stadsvandring och två restaurangbesök. Totalt kostade resan 47 000 kronor för dem båda två.

– Det jag tyckte stack ut under resan var att hotellet och middagarna var för dyra sett ur Civilekonomernas representationspolicy, säger Lee Wermelin.

Lee Wermelin säger att det vid tidigare möten med NCF inte förekommit något som uppfattats som dyrt och att det därför inte fanns någon orsak att ifrågasätta just den här resan på förhand.

– Sedan 2016 har vi som förbund genomfört totalt tio utomnordiska resor, varav nio utan anmärkningar. De obligatoriska nordiska styrelsemötena är inga nöjesresor. De är till för att vi ska kunna upprätthålla och knyta kontakter med systerförbunden och för att vi ska kunna diskutera aktuella frågeställningar inom den fackliga världen. Mötena är till för att i förlängningen underlätta för våra medlemmar, som exempelvis det avtal vi har som gäller våra gästmedlemmar i Norge och Finland.

Däremot säger Lee Wermelin att hon framförde klagomål på programmets innehåll på plats. Väl hemma tog Lee Wermelin och Jens Jacobsson också upp resans upplägg på Civilekonomernas förbundsstyrelsemöte den 11 december. Styrelsen beslutade då att om Civilekonomerna ska fortsätta att delta i NCF:s möten så måste mötena hålla en högre kvalitet och budgeten måste motsvara den representationspolicy som Civilekonomerna har. Lee Wermelin och Jens Jacobsson beslutade sig dessutom redan i december för att betala en del av resekostnaderna privat.

– Innan jag klev på som ordförande var det viktigt för mig att verifiera att vi förvaltar medlemmarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt, och att det är vår utgångspunkt. Förbundet är välskött och mycket restriktivt med till exempel utlandsresor. Det tycker jag framgår av granskningen, och även av vårt agerande, säger Lee Wermelin.

– Vi sparar till exempel pengar genom att förlägga det internat som förbundet arrangerar årligen för styrelsen i mitt sommarhus, som varken har el eller rinnande vatten, i stället för att använda oss av officiella lokaler. Men det kanske inte får så många rubriker då det inte har något nyhetsvärde, säger Lee Wermelin.

Läs också: Handelshögskolan i Göteborg satsar på etik för ekonomer

Finland är just nu ordförandeland för NCF och stod som samordnande land för den resa som skedde i november. Tage Lindberg är generalsekreterare för NCF och ombudsman på det finländska ekonomförbundet Ekonomit. Han tycker att kostnaden för resan var rimlig:

Tage Lindberg.

– Att arrangera en resa som, i det svenska fallet, kostade cirka 4 700 euro för två personer är rimligt. NCF arrangerar de här mötena vartannat år. Man kan med enkel matematik räkna ut den individuella kostnaden för det.

Resan lades över en helg vilket gjorde att den blev dyrare, dessutom är det svårt att få tag på personer som vill jobba under lördagarna i Italien. Kunde ni inte lägga resan under några vardagar istället?

– Tyvärr blev det så att vi var tvungna att lägga resan över en helg. Vi har haft svårt att få ihop kalendrarna för medlemmarna i NCF, och de enda tider de kunde jobba med det här under perioden var under helgtid. Därför bokades resan under en helg, deltagarna fick sätta till sin fritid för jobbet, säger Tage Lindberg.

Enligt Skatteverket så finns det ingen lag som reglerar hur en ideell organisation, som ett fackförbund, ska sköta sina medel. Men Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet mot mutor, rekommenderar att man alltid ska tänka sig noga för:

Natalie Phalén.

– Det är alltid ett misstag om aktiviteten upplevs som extravant utifrån. I en förtroendeposition måste man alltid väga rimligheten mellan arbete och nöje. Du behöver vara medveten om att dina handlingar ger signaler till omvärlden, säger Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet mot mutor.

Har du några rekommendationer för hur man undviker att hamna i liknande situationer?

– Se över organisationens resepolicy och följ den. Huvudregeln är att rena nöjesinslag bekostar man själv. Och som sagt, använd förtroendefiltret, fråga dig om aktiviteten tål en granskning utifrån, avslutar Natali Phalén.

Läs också: I Kina är etiken tänjbar

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se