Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

För mycket frivilligt arbete sätter P för karriären

Kvinnor gör mer obetalt jobb hemma, men även på arbetsplatserna ser det ut som att kvinnor i högre grad än män uträttar jobb som inte ger befordran eller erkännande. Det kan vara en av delförklaringarna till att färre kvinnor hamnar i företagsledningar, enligt professor Lise Vesterlund.

Kvinnor har svårare än män att nå företagsledningen. Bland flera orsaker finns sannolikt att fler kvinnor än män utför arbetsuppgifter som inte ger befordran eller som inte ger uppmärksamhet. Det menar Lise Vesterlund, professor i nationalekonomi och avdelningschef på University of Pittsburgh. Hon deltog nyligen i ett SNS-seminarium där hon presenterade nya resultat från en studie hon genomfört.

– Kvinnor utbildar sig mer och mer, de gör bättre ifrån sig resultatmässigt i skolan, de tar mer och mer plats i företagsledningar och i många företag är antalet kvinnor och män lika stort. Men kvinnor har en svårare väg till att nå ledningen i företagen, säger Lise Vesterlund.

Läs också: Sju karriärnycklar för kvinnor

Hon har, tillsammans med forskarkollegor, gjort flera studier. Bland annat har de gjort några laboratoriestudier där chefer fått välja vem de ska be skriva ut protokoll. Cheferna har fått välja mellan män och kvinnor och i laboratorietesterna visar det sig att både manliga och kvinnliga chefer i mycket större utsträckning tenderar att be kvinnor att göra vissa sorters uppgifter. Det trots att män och kvinnor, i samma slags laboratorietester, visat sig vara lika benägna att utföra uppgifterna.

Lise Vesterlund.

– De jobb som kvinnor och män får i företagen är olika. De som befordras ser ut att ha arbetsuppgifter där det är lätt att se framsteg, förändring och utveckling som görs. Det ger med andra ord en större möjlighet till befordran än vissa andra arbetsuppgifter, säger Lise Vesterlund.

Även Anna Sandberg, postdoktor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet, deltog i seminariet. Hon presenterade ett experiment som gjorts på studenter där man utlovat en ekonomisk belöning efter utförd prestation. Det visade sig att 42,5 procent av de manliga studenterna försökte förhandla upp ersättningen de skulle få, men bara 28,1 procent av kvinnorna.

Läs också: Kvotering sållar ut de mediokra männen

Civilekonomernas rapport Kompetens eller kön – hur sätts din lön visar att en kvinnlig ekonom i genomsnitt tjänar 10,7 procent mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. Bland Civilekonomernas medlemmar, i tid för rapporten, var det vanligare att män hade chefspositioner – samtidigt som männen hade högre löner både vad gällde chefer och medarbetare.

– Ofta är de som befordras de som jobbar med direkt inkomstbringande arbetsuppgifter för en verksamhet, som utveckling till exempel. Inom akademin befordras ofta de som ägnar sig åt forskning. Fler män ägnar sig åt forskning, alltså det som befordras. Kvinnor jobbar ofta mer med föreläsningar och i kommittéer. Alltså det som inte är befordransbart. Kvinnor jobbar helt enkelt oftare med mindre utmanande uppgifter, säger Lise Vesterlund.

Varför det är så kan inte Lise Westerlund svara på, men hon säger att tills man har svaren på det måste kvinnor bli bättre på att vara förberedda på frågor kring volontärarbete som inte ger karriärmässig utdelning.

– Man kan ha ett redan uttänkt svar på sådana förfrågningar till exempel, kvinnor måste också lära sig att se dessa frågor som just frågor eller möjliga förhandlingar och inte som uppmaningar och kvinnor måste lära sig att i större utsträckning bara säga nej, säger Lise Vesterlund.

Läs också: Mammor diskrimineras inte när de söker jobb

Vera Rydberg, karriärrådgivare på Civilekonomerna, tipsar om att man kan föreslå att införa ett rullande schema på arbetsplatsen för att inte drabbas av att alltid vara den som ska skriva exempelvis protokoll.

Vera Rydberg.

– Att identifiera arbetsuppgifterna så att dilemmat inte uppstår är en grundpelare i den här frågan, säger Vera Rydberg.

Samtidigt är det lika viktigt för kvinnor som för män att man själv respekterar sin åsikt och sin plats.

– Det handlar om att tro på den egna kompetensen och att värdera sin professionalitet. Du själv måste respektera din roll i gruppen och att du är lika mycket värd som dina kollegor, annars är det lätt att bli överkörd av andra karriärister.

Läs också: Kvinnliga akademiker tjänar mindre på att byta jobb

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se