Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Feedback framgångsfaktor på bra arbetsplats

En bra arbetsplats skapar framgångsrika team. Psykologen Oskar Henrikson har kartlagt vad som krävs – tydlig feedback är en viktig del.

Vad utmärker ett bra arbetsklimat? Psykologen Oskar Henrikson och hans team besvarar frågan i boken Ensam eller stark (Natur & Kultur). Under resans gång utmejslades åtta principer som en bra arbetsplats uppfyller. Man har ett tydligt mål, en rättvis balans mellan insats-belöning samt ett rättvist och inkluderande beslutsfattande. Det sker även en uppföljning av överenskomna beteenden samt graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden – man säger till i ett tidigt och tryggt skede när någon gör fel. Den sjätte principen är snabb och rättvis konflikthantering. De två sista är att alla medarbetare har mandat till självbestämmande samt att teamets insatser koordineras med andra grupper.

Läs även: Förstå din jobbiga kollega

Foto: Eva Lindblad

– Får man till de här förutsättningarna så är det en bra arbetsplats. Alla vet var man är på väg, arbetsbelastningen är rimlig, jag är delaktig i beslut som berör mig, om jag missar något så är jag trygg att det går att lösa. Mitt team har mandat en är ändå koordinerad med övriga team, säger Oskar Henrikson, vd för Psykologifabriken.

Är detta en utopi? Svaret blir nej. Det finns en hel del team som lever upp till de åtta kategorierna. I de här positiva fallen behöver teamen bara vara uppmärksamma på att hålla i insatserna för att stärka ”det friska”. 

Läs också: Ledarskapet avgör

Vad kan bli bättre på arbetsplatserna?

– Jag upplever att många efterfrågar feedback, att det sker en uppföljning av överenskommelser. Ja, att man peppar varandra att nå det man bestämt. Men tyvärr drar man ofta den felaktiga slutsatsen att information räcker för att skapa beteendeförändring. Istället är det förändringsarbetet med kontinuerlig feedback som leder till framgång, förklarar Oskar Henrikson.

För att nå framgång krävs också att förändringsarbetet är tydligt, enkelt och tidsbegränsat. Hellre en mindre förändring som teamet ror i land än en gigantisk och utdragen förändring som leder till ett misslyckande. 

– Det skapas en snöbollseffekt när man klarar av ett förändringsarbete, alla känner sig duktiga och då finns en öppenhet för att göra fler förändringar framöver. Varje resa börjar ju med ett steg.

Läs om:  Fem saker en bra ledare gör

Tre steg till förändring

  1. Bestäm vilken beteendeförändring vill du genomföra. Definiera målet tydligt, specifikt och gör det tidsbegränsat.
  2. Hitta goda exempel ur verkligheten som lett till att målet uppnåtts. Ju konkretare nivå desto bättre.
  3. Följ upp ända fram till målet. Din uppföljning behöver vara målfokuserad och tydlig. Satsa på färre mål och mer uppföljning.
Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se