Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Fackligt uppdrag – ett karriärkliv?

Att ta ett fackligt förtroendeuppdrag kan innebära ett kliv uppåt i din karriär. Du får inflytande på din arbetsplats och knyter djupare kontakter. Men förtroendearbete kan också vara en belastning om företaget inte ser fördelarna med det.

Att engagera sig i en lokalförening på sin arbetsplats ger inte bara inflytande på jobbet. 

– Det kan komma till användning när du söker andra arbeten, säger Eva Högberg, föreningsrekryterare på Akademikerförbunden.

Läs också: Möt Civilekonomernas nya ordförande

Eva Högberg var i fem år lokalt förtroendevald på företaget Adecco där hon drev medlemmarnas frågor. För henne gav uppdraget en kompetensutveckling hon annars inte skulle ha fått.

  Jag byggde upp ett nätverk inom företaget med företagsledningen och med chefer på olika nivåer och skapade både formella och informella kanaler. Erfarenhet av förhandlingar och annan samverkan med arbetsgivaren var utvecklande, både personligt och yrkesmässigt.

Läs också: När fackligt arbete blir en belastning

Genom att delta i fackliga kurser och seminarier för förtroendevalda fick hon kunskaper i bland annat arbetsrätt. Kunskaperna och erfarenheterna skrevs in i CV:t och ledde till fackligt arbete på heltid. 

– Som fackligt förtroendevald har du möjlighet att påverka beslut när arbetsgivaren vill göra större organisatoriska förändringar. I styrelsen är du med och diskuterar frågor som kompetensutveckling och arbetsmiljö och rapporterar tillbaka till medlemmarna du företräder om hur verksamheten utvecklas. I en stor koncern skapar det öppningar och en närmare relation med chefer. 

Läs också om vilka uppdrag du som medlem kan ha i det nya förbundet

I förhandlingar ska man också presentera lösningar. Det kan vara bra erfarenheter i den fortsatta karriären, en värdefull förmåga som kanske inte går att skaffa i andra sammanhang, bekräftar Kenneth Wigrund, produktionsplanerare på Volvo GTO i Skövde, Volvos största fabrik för tillverkning av motorer med drygt 4 000 anställda.

Läs också: Förtroendet för facket vänder uppåt

– Vi försöker attrahera de som kommer in som trainees att börja jobba fackligt för att ta vara på deras kompetens och entusiasm och för att de ska få en snabb inblick i hur företaget fungerar. Många på bolaget har också klättrat i koncernen på det de lärt under sina förtroendeuppdrag och idag sitter flera av dem på chefsposter och som globala utredare på olika nivåer, säger Kenneth Wigrund. 

Volvos förtroendevalda får snabbare inblick i hur koncernen fungerar och vilka relationer de kan arbeta med än om de inte åtar sig förtroendeuppdrag. En tidigare klubbordförande på fabriken i Skövde har exempelvis avancerat till chef för alla CKD fabriker som sätter ihop komponenter på plats. 

– De bygger upp nätverk och blir betydligt mer synliga än om de kommer in som civilekonomer på en tjänst. Söker du ett jobb internt behöver du inte förklara vem du är. Har du gjort ett gott intryck så vet alla det.

Vad gäller facklig karriär verkar det i Kenneth Wigrunds– och många av hans kollegors fall vara så att om man har bra åsikter och kan argumentera, är det vägen framåt. Lite juridiska kunskaper och säljförmåga är också bra.

Läs också: Avdragsgill fackavgift kan bli kortvarig

– Jag har inte haft något behov av att slå chefer på fingrarna och anmärka på fel vid förhandlingar, utan säger gärna att vi på facket bistår företaget. Jag upplever att jag fått inflytande och samtidigt blivit lyssnad på. Jobbar man strategiskt tror jag att det går att komma långt. 

Fem skäl varför förtroendevalda ofta blir chefer:

1. De är tränade att hantera konflikter och problem.

2. De kan företräda en grupp.

3. De är slipade förhandlare.

4. De har ett brett kontaktnät.

5. De är bra på att skaffa förhandsinformation.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se