Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Engagemanget intakt trots distansarbete

Att sitta hemma och arbeta på distans vecka efter vecka är kanske inte optimalt, men för de flesta har det landat bra. Varken motivation eller engagemang tycks ha påverkats negativt, enligt en undersökning.

En ny undersökning av engagemang, balans mellan arbete/fritid och ledarskap i samband med vårens distansarbetsvåg, visar hemarbetet har fungerat bra.

Bygg balans trots krisen

En risk som ofta lyfts fram i samband med utdraget hemarbete är att det är lätt att tappa motivation och engagemang. Men flertalet av de tillfrågade, 86 procent, säger att de är lika engagerade i sitt arbete som tidigare och att man upplever sig kunna bidra till organisationens verksamhet på ett meningsfullt sätt.

– Detta grundar sig i två saker, säger Sofie Johansson, analytiker och affärsutvecklingschef för employee experience på Brilliant Future som genomfört undersökningen: Att medarbetarna upplever sig ha tillgång till rätt information och vidare att det finns ett gott samarbete mellan kollegor. Hur man lyckas med att bibehålla engagemanget i krisen är något som i längden kan komma att påverka organisationens kundupplevelse och slutligen affären.

Så hanterar du en svacka på jobbet

En annan farhåga som ofta diskuteras när det gäller hemarbete är att gränsen mellan jobb och fritid blir otydligt. I undersökningen uppgav en knapp tredjedel att de hade problem med just det. Men det är i nivå med tidigare undersökningar som genomförts under mer normala förhållanden.

Medarbetarna i undersökningen har också visat sig väldigt positiva till hur deras chefer hanterar den pågående krisen. Hela 94 procent ställer sig positiva till ledarskapet under våren.

Sofie Johansson drar slutsatsen att chefernas insats varit viktig för att behålla medarbetarnas engagemang när organisationerna ställt om till distansarbete:

– Det är något överraskande att chefernas ledarskap i stor utsträckning upplevs positivt eftersom de är lika oförberedda som alla andra i organisationen på den situation som uppstått.

Sämre välbefinnande för jurister under corona-krisen

Om undersökningen
Under april och maj 2020 samlade undersökningsföretaget Brilliant Future data från 1 500 medarbetare i sex organisationer inom bank/finans handel och it.

 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: , , , ,

Mer på civilekonomen.se