Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

En av fyra vill gig-jobba

En av fyra svenskar skulle föredra att arbeta under tillfälliga anställningar, gig-jobb, framgår av SEB:s Välfärdsbarometer.

Svenska folket anser att det både finns tydliga fördelar och nackdelar med gig-jobb. De som gig-jobbar betonar fördelarna, att leva det liv man vill, mer än nackdelarna med bland annat mindre pension och sämre föräldraersättning. Det framgår av SEB:s välfärdsbarometer som Demoskop tagit fram.

– Problemen med tillfälliga anställningar och korta påhugg är verkliga men kan hanteras. Det krävs dock större framförhållning och ansvarstagande av individen än vad som krävs vid traditionella anställningar och de offentliga välfärdssystemen är ibland dåligt anpassade till gig-jobbarnas behov, säger Jens Magnusson SEB:s privatekonom.

Läs också: Unga oroliga – vill ha mer trygghet på jobbet

Ungefär 70 procent menar att gig-jobb ökar möjligheterna att byta arbete och karriär och en majoritet anser att det är ett bra sätt att fasa sig in på– och ut från arbetsmarknaden.

När man bedömer de egna förutsättningarna att arbeta under tillfällig anställning är det, föga förvånande, framförallt höginkomsttagare som anser att möjligheterna är goda. Gig-jobbande i den gruppen antas vara något som individen eftersträvar, snarare än att det är enda alternativet för att få fotfäste på arbetsmarknaden. Män och unga är också mer positiva till gig-jobb än kvinnor och äldre.

På den negativa sidan är det också en majoritet, ca 70 procent, som mycket riktigt uppfattar att det innebär sämre ekonomisk ersättning vid sjukdom och arbetslöshet och svårigheter att ta lån. Lägre pension och sämre ersättning vid föräldraledighet betonas också av en majoritet, ca 60 procent.

Läs också: Därför ökar antalet egenanställda i rasande fart

Bland de personer som för egen del skulle vilja arbeta som gig-jobbare, ser ett flertal risk för just lägre pension, svårigheter att ta lån och sämre ersättning vid föräldraledighet. De som gärna gig-jobbar betonar dock fördelarna mer än nackdelarna.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se