Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Trio där en ung blond kvinna i Kleinblå kavaj reagerar på en misslyckad ledare i mitten

Elva sätt att misslyckas som ledare

En brittisk undersökning visar att var femte anställd hatar sin chef och att halva personalstyrkan ser chefen som den huvudsakliga anledningen till missnöje på jobbet. Så vad gör en misslyckad ledare?

Enligt testföretaget Hogan Assessment finns det elva egenskaper hos en ledare som driver personalen till vansinne, eller åtminstone sänker deras motivation och skapar osunda arbetsförhållanden. En misslyckad ledare är:

Ombytlig
En ombytlig chef har massor av energi, men tappar snabbt intresset vid motgångar och lever ut sin frustration med känsloutbrott. Personalen reagerar med ängsligt tassande för att inte väcka chefens humör.

Skeptisk
Skeptiska ledare misstror alla och är ständigt på sin vakt för att inte bli lurade. Resultatet blir en dysfunktionell arbetsmiljö där ingen litar på ledaren och alla beslut fattas vid hemliga möten.

Undvikande
Rädslan för att begå misstag gör ledaren ovillig att pröva nya idéer, eller att fatta beslut. Personalen hittar i bästa fall vägar runt chefen för att alls få något gjort.

Feedback framgångsfaktor

Avskärmad
Jobbar bäst själv och stänger gärna in sig när det blir stressigt. De har bara möten med ett fåtal av de anställda och har därför ingen eller liten inblick i medarbetarnas problem. Upplevs därför som kalla och ointresserade.

Passiv aggressiv
Socialt vältränade och initialt omtyckta. Men när de ställs inför utmaningar är de inte produktiva, utan försöker istället hitta sätt att undvika ansvar.

Arrogant
Ofta modiga, självsäkra och inspirerande. Vägrar dock att erkänna fel och ta ansvar för misstag. Istället skyller de på personalen. Däremot tar de gärna åt sig äran när något går bra och glömmer oftast att uppmärksamma personalens arbete.

Manipulativ
Manipulativa ledare får ett rus av riskfyllda situationer och agerar snabbt i pressade situationer. De tar gärna på sig stora projekt utan att ta hänsyn till hur medarbetarna påverkas.

Dålig arbetsmiljö dyrbart

Dramatisk
Precis som manipulativa ledare älskar dramatiska ledare stressfyllda situationer. Men för den dramatiska ledaren är det första hand uppmärksamheten och berömmelsen som lockar. Medarbetarna upplever ofta chefen som kaotisk och obeslutsam.

Excentrisk
Den excentriska ledartypen söker kreativa lösningar brainstormar gärna, och ser enkla problem som komplicerade. De blir fort uttråkade och uppfattas av medarbetarna som ofokuserade och opraktiska.

Perfektionist
Ledare med perfektionistiska tendenser är detaljorienterade och har svårt att delegera. Därför bromsar de upp arbetsprocesserna och sänker produktionen. För medarbetarna innebär det att allt tar längre tid och att deras arbete styrs på detaljnivå.

Osjälvständig
Den osjälvständige ledaren saknar handlingskraft och ser gärna att medarbetarna själva genomför projektet, så att ledaren inte behöver fatta några beslut eller ta ansvar.

Det bästa sättet för en ledare att undvika att någon eller några av dessa egenskaper tar över, är enligt Hogan Assessment att vara medveten om dem. Skulle du som ledare ha svårt att identifiera vilka drag som stämmer in på dig, är det bara att fråga din personal. De vet.

Jämlikt ledarskap


Annons:

Vid årsskiftet bildade Civilekonomerna och Jusek det nya fackförbundet Akavia.

 

 

 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se