Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Ekonomer ska hålla Polisens förhör

Vill du sköta en egen brottsutredning från inkommen anmälan till redovisning för åklagare? I så fall ska du söka jobb inom Polisen som just nu rekryterar ekonomer.

Id-stölderna har ökat kraftigt de senaste åren. Polisen tänker nu satsa på att stävja denna typ av brottslighet genom att rekrytera ekonomer till bedrägerienheterna. 

Förra året fick 164 000 personer sina identiteter kapade – en ökning med 56 procent jämfört med år 2014, visar en undersökning från TNS Sifo på uppdrag av försäkringsbolaget My Safety. Polisen ska nu ta krafttag mot bedrägeribrottsligheten och anställer därför specialistkompetens, däribland ekonomer. En sådan rekrytering sker till exempel på bedrägerienheten inom polisregion Öst som består av polisområdena Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Det är i dagsläget är oklart hur många ekonomer som kommer att anställas men tanken är att ekonomer ska bedriva eget utredningsarbete. Men också bistå när det gäller ekonomiska aspekter i andra utredningar. 
– Det kan röra sig om att göra genomlysningar av företag, beräkningar av beslagtagen egendom eller spåra pengar. Men det handlar också om att jobba som självständig utredare och bedriva utredningar från inkommen anmälan till presentation för åklagare, säger Johan Levin, chef för den regionala utredningsenheten inom polisregion Öst.

Men förväntar ni er att ekonomer till exempel kan sköta förhör? 
– Ja, personerna som vi anställer kommer att få en introduktion som till exempel innehåller straffrätt och förhörsmetodik. De kommer även att inom några månader från det att de blir anställda få gå en utredarutbildning på 2,5 månad vid Linnéuniversitetet. 

Också inom Stockholmspolisens bedrägerienhet ska det anställas ett tjugotal utredare med specialistkompetens – även där är det oklart hur många av dessa som är ekonomer. Jessika Christianssen, sektionschef för utredning av bedrägeribrott på Stockholmspolisen, säger att ekonomer kommer att tillföra viktig kunskap till utredningarna av den här typen av brott. 
– Det som är spännande med bedrägeribrott är att det är en modern brottslighet som förändras hela tiden. Utredningarna är komplexa och tar ofta en helt annan vändning än den man har förväntat sig. Jag hoppas att detta kan tilltala ekonomer, säger hon. 

Hur ser ”vanliga” poliser på att ekonomer i princip ska göra deras jobb?
– Vi ser det endast som en utveckling av oss och av verksamheten. Vi kommer att kunna lära av varandra och vi höjer vår kompetens genom att föra in ny kunskap.

Hur går gränsdragningen till kring vilka utredningar som just ekonomer ska ta på sig? 
– Olika yrkesgrupper kommer att arbeta tillsammans i utredningarna för bästa resultat. Vi har en klar arbetsfördelning och ett nära samarbete i utredningarna. Eftersom vi styrs av rättegångsbalken så är det alltid tydligt vilka beslut som tas av vem.

Hur ser lönerna ut för ekonomer inom polisen?
– När det gäller lönen så ser vi ofta till det enskilda fallet och vilken erfarenhet som personen har. Vi ska göra vad vi kan för att konkurrera med privata marknaden lönemässigt, eftersom vi sätter stort värde på kompetensen.

Mer på civilekonomen.se