Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Digitaliserade företag är mer lönsamma

Företag som kommit längre i digitaliseringen kan uppvisa en högre lönsamhet per anställd, enligt ny undersökning. Men få företag digitaliserar fullt ut.

I 2019 års ett digitaliseringsindex från Visma fortsätter trenden med ökad digitalisering. Ett av resultaten i undersökningen är att verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd jämfört med företag som är mindre digitaliserade.

Undersökningen visar också att det är få som digitaliserar verksamheten fullt ut. Det som prioriteras är digitalisering av processer som minskar risken för fel och förseningar, till exempel tidrapportering och attester.

Digitaliseringen ställer nya krav på revision

På Visma tycker man att digitaliseringen borde kunna gå fortare då infrastrukturen i många fall är på plats.

– Verksamheter som är igång med delar av sina ekonomiska processer har i de allra flesta fall redan plattformen för att digitalisera fullt ut, men använder bara en liten del, säger Visma Softwares vd Carola Lissel.

Skaffa dig digital insikt

Om Vismas Digitaliseringsindex 2019

Vismas Digitaliseringsindex mäter graden av digitalisering och automatisering av ekonomiska och administrativa processer i både privat och offentlig sektor. Resultatet baseras på en digital undersökning genomförd juli-september 2019 där de svarande främst är beslutsfattare på företag med mer än 25 anställda. Totalt svarade 564 personer, i olika delar av Sverige. Respondenterna har själva fått uppge på en skala från noll till 100 procent hur långt de har kommit att digitalisera sju centrala ekonomiska och administrativa processer. Undersökningen genomfördes första gången 2016.

Då tillfrågade och antalet respondenter skiftar från år till bör alla jämförelser mellan detta år (2019) och tidigare ses som övergripande, ej direkta.

 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från:

Mer på civilekonomen.se