Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Det vill unga ha av en arbetsgivare för att stanna

Unga i arbetslivet är osäkra på hur väl den egna kompetensen står sig på den framtida arbetsplatsen. Men inom den finansiella sektorn är framtidssynen mer positiv. Det visar en årlig rapport från det globala konsultnätverket Deloitte.

En majoritet av de unga önskar stöd från sina arbetsgivare för att förbereda sig på karriärutmaningarna som kommer med den nya industriella revolutionen (kallad Industri 4.0) när artificiell intelligens, robotisering och automatisering blir en större och självklar del av många arbetsplatser. Generation Y lyfter fram att de vill utveckla sociala förmågor, sitt självförtroende och etik, egenskaper de tror blir viktigare när Industri 4.0 blir verklighet.

Läs också: Mjuka värden nästa stora trend för framtidens ekonomer

Bara 36 procent känner att de är förberedda för omställningen till den nya industriella revolutionen. Men inom den finansiella sektorn är tilltron till framtiden större. 42 procent anser att de får hjälp på sin arbetsplats med att klara de nya utmaningarna.

Josefine Liljeqvist, ansvarig för Deloitte Consultings tjänster inom Human Capital förklarar:

– Inom ekonomiyrket har man viss erfarenhet av standardisering och automatisering och har sett att digitaliseringen kan vara till hjälp.

Malin Lindeen.

Malin Lindeen, regionchef på Brightby, ett konsult- och rekryteringsföretags som är specialiserade inom ekonomi, bekräftar framtidsbilden.

– Det vi tror kommer hända i och med artificiell intelligens och robotiseringen är att manuella, lite tråkiga arbeten kommer försvinna, vilket passar den generation av ekonomer som kommer ut nu. De har höga lönekrav, och vill gärna bli controllers direkt.

De unga akademikerna ställer tydliga krav på sina verksamhetsledare, men framför allt bland unga i Norden är synen på dem mer pessimistisk.

– Företag och företagsledare kan inte bara visa målsiffror. Det ska synas i styrelserummen och på arbetsplatsen att vi jobbar med mångfald och jämställdhet. Det är viktigt för den här generationen, säger Josefine Liljeqvist.

Läs också: Elva heta trender inom rekrytering

Närmare 10 000 akademiker, varav flertalet jobbar på stora företag inom privat sektor, har intervjuats i Deloittes stora studie. De tillhör generation Y (födda 1983-1994) och kallas även millennials”. De tillfrågade i Norden sticker ut i sina svar på frågor som handlar om företagsetik och moral. Endast 31 procent anser att företag handlar etiskt, jämfört med andelen 48 procent av millennials globalt. Samtidigt har företag som verkligen uppfattas som att de agerar etiskt en större dragningskraft för målgruppen.

För att lyckas rekrytera millennials är det, om man får tro generationsgruppen själv, allra viktigast att erbjuda en god ekonomisk ersättning och en positiv arbetskultur. I Norden är det senare särskilt viktigt.

Studien visar också att 43 procent av de svarande förutspår att de kommer byta jobb inom två år.

Josefine Liljeqvist.

– Det är inte lika dramatiskt att byta arbetsgivare för millennials som för tidigare generationer, säger Josefine Liljeqvist.

För millennials fungerar inte guldklockan som en morot. Josefine Liljeqvist tipsar företagsledare:

– Millennials efterfrågar kontinuerlig feedback, möjligheter att utvecklas och de vill snabbt komma framåt.

Malin Lindeen på Brightby instämmer.

– De vill ha utveckling som ska vara snabb och ställer höga krav på lönenivåer. Som ingångslön vill man ligga runt 30 000 kronor till exempel.

Läs också: Utveckling viktigast för unga ekonomer

För nyexaminerade civilekonomer lockar inte enklare kontorsjobb, enligt Malin Lindeen. De vill bli redovisningsekonom eller controller direkt. Som rekryterare är det en balansgång.

– Civilekonomutbildningen är mycket teoretiskt. Det kan vara bra att börja som ekonomiassistent så att man lär sig debit och kredit och förstår hur det fungerar i grunden. Det är extremt värdefullt att jobba lite parallellt under studietiden, till exempel som ekonomiassistent som sommarjobb, säger Malin Lindeen.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se