Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Det kostar att vara oattraktiv

Olika branscher skiljer sig åt på många sätt. Men de flesta företag vill framstå som attraktiva arbetsgivare. Popularitet ger stora fördelar och besparingspotential i form av minskad sjukfrånvaro och lägre rekryteringskostnader.

Enligt en ny rapport från Nyckeltalsinstitutet, som bland annat räknar ut Attraktiv Arbetsgivarindex AVI, finns det en del gemensamma drag hos attraktiva arbetsgivare.

Arbetsgivarna med bästa arbetsvillkoren 

Att hålla arbetsgruppernas storlek nere verkar vara ett sätt att skapa en attraktiv arbetsplats. Det bidrar också till att hålla sjukfrånvaron nere vilket annars är en dyr post. En korttidssjukdag kostar företaget runt tio procent av månadslönen.

Personalomsättningen kostar olika mycket beroende på hur lång rekryteringsprocessen och inskolningstiden är. Det viktigaste för att hålla ned kostnaden är givetvis att rekrytera rätt. Kan man sedan hålla personalen engagerad och motiverad är det mer troligare att den stannar kvar. Bra arbetsvillkor kan alltså spara pengar.

Våga välja annorlunda

Attraktiva branscher – för och nackdelar

Olika företag har kommit olika långt, och i vissa branscher har man kommit längre. Tittar man på de branscher som har flest attraktiva arbetsgivare är det fem som sticker ut. Men även här finns det utrymme för förbättringar.

  • El och energibranschen: Många tillsvidareanställda, jämställd chefsstruktur och små arbetsgrupper.
  • Branschen som helhet behöver rekrytera fler kvinnor för att bli mer jämställd.
  • Statliga myndigheter: Även här är chefsstrukturen jämställd. Myndigheterna erbjuder ofta kompetensutveckling, men däremot är arbetsgrupperna stora och andelen visstidsanställda högre än andra branscher.
  • Universitet och högskolor: Relativt höga löner, låg inrapporterad övertid och korttidssjukfrånvaro. Däremot är andelen tillsvidareanställda låg och kvinnor har sämre möjligheter att nå chefspositioner.
  • IT och telekom: Höga löner och hög andel tillsvidareanställda, och låg sjukfrånvaro. Chefsstrukturen är jämställd. Däremot är personalomsättningen hög.
  • Finans: Låg rapporterad övertid men höga löner och hög andel tillsvidareanställda. Det som inte är lika bra är att kvinnor har sämre möjligheter att bli chefer.

Källa Nyckeltalsinstitutet.

2019 – attraktiva arbetsgivare

 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se