Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
blå sopborste sopar bort tecknade svartvita figurer som en illustration på varsel

Det här gäller vid varsel och inför uppsägningar

Varslen ökar rekordsnabbt, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Men finns det en lokal Akademikerförening på din arbetsplats och arbetsgivaren har kollektivavtal kan du sitta lugnare i båten.

I spåren av Coronaviruset väljer allt fler arbetsgivare att varsla personal. Men varsel behöver inte leda till uppsägningar. Arbetsgivaren är nämligen skyldig enligt lag att anmäla varsel till Arbetsförmedlingen inför eventuella uppsägningar. I varselanmälan anges anledningen till varslet, antal personer som omfattas samt aktuell tidsperiod.

Mörkhårig kvinna med pannlugg och rektangulära glasögon talar om varsel
Karin Lundin.

– Syftet med varselplikten bland annat att Arbetsförmedlingen ska kunna föra statistik och underlätta omställningen för personer som berörs av varsel, säger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.

När varslet anmälts måste arbetsgivaren höra av sig till de anställdas fackförbund och begära MBL-förhandlingar (lag om medbestämmande) om de aviserade uppsägningarna. Utgångspunkten är alltid turordningsreglerna, vilket innebär att arbetstagare som har varit anställd längre tid har företräde framför anställda med kortare anställningstid, under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer.

Inga uppsägningar kan ske innan förhandlingarna med de fackliga representanterna är avslutade.

Fler uppsagda börjar studera

– Ibland lyfts turordningsreglerna fram som ett problem, men generellt sköts neddragningar smidigare i Sverige än i många andra europeiska länder. En rapport från Svenskt Näringsliv och PTK visar att både arbetsgivare och fack är nöjda med hur det svenska systemet fungerar vid driftsinskränkningar.

Om ingen av arbetstagarna på arbetsplatsen är med i något fackförbund finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med facket, men turordningsreglerna gäller fortfarande, enligt LAS, lagen om anställningsskydd.

– Det är alltid en fördel att ha en lokal Akademikerförening, som företräder medlemmarna på arbetsplatsen. Föreningen kan verksamheten och har större möjligheter att föra en nära dialog med arbetsgivaren. Om en Akademikerförening saknas så sker förhandlingarna direkt med de anställdas fackförbund.

Karin Lundin betonar även vikten av kollektivavtal. Det finns ingen lag som säger att en arbetsgivare måste ha kollektivavtal, utan de bygger på frivillighet. Inom statlig och kommunal sektor finns det vanligtvis alltid kollektivavtal. Många privata arbetsgivare är medlemmar i en arbetsgivarorganisation och kan därmed vara bundna av kollektivavtal. Privata arbetsgivare kan också teckna ett så kallat hängavtal eller företagsavtal. Eftersom kollektivavtalen är anpassade efter den bransch eller arbetsgivare som de är framtagna för så ser de olika ut på olika arbetsplatser.

Varför är kollektivavtal bra att ha

– Kollektivavtalen innebär att du som anställd har en tryggare situation än om du bara har ett anställningskontrakt. Det kan till exempel gälla ekonomisk ersättning vid sjukdom, uppsägning och föräldraledighet. Kollektivavtal kan även ge dig exempelvis mer semester samt övertids- och restidsersättning.

Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan även ha en förlängd uppsägningstid, enligt kollektivavtalet. Regeln 55/10, som finns i de flesta kollektivavtalen inom privat sektor, innebär att en arbetstagare som är 55 år eller äldre och har arbetat i minst tio sammanhängande år på samma arbetsplats har rätt till ett års uppsägningstid.

Regeringens förslag om ökad möjlighet till A-kassa för företagare

Kollektivavtalen för privatanställda omfattar även ett omställningsavtal, enligt kollektivavtalet.  Med rätt till stödåtgärder i form av utbildningsinsatser och ekonomisk ersättning. För offentliganställda finns också liknande omställningsavtal.

Karin Lundin har full förståelse för att många arbetstagare känner oro i nuläget. Ingen vet ju hur det kommer att gå med jobben och ekonomin. Men det finns tre åtgärder som alla anställda akademiker kan vidta direkt:

– Se till att du är medlem både i ett fackförbund och i A-kassan. Genom medlemskapet i Akavia har du även tillgång till vår inkomstförsäkring. Ta reda på om det finns en Akademikerförening på din arbetsplats som kan representera dig och dina kollegor vid förhandlingarna om neddragning och turordning. Om det inte finns en akademikerförening så är det ett bra läge att bilda en nu. Sacoförbunden på privat sektor har en gemensam sida där det finns tips om hur du går tillväga. Se också till att dina medlemsuppgifter till oss är uppdaterade.

Akavias Coronainformation

VILL DU UPPDATERA DINA MEDLEMSUPPGIFTER? GÖR SÅ HÄR:
Smidigast är att uppdatera dina medlemsuppgifter via Mina Sidor.
Är du tidigare medlem i Civilekonomerna logga in via Mina Sidor på civilekonomerna.se.
Är du tidigare medlem i Jusek eller ny medlem i Akavia så logga in via Mina Sidor på jusek.se.

Rusning till A-kassan


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

Mer från:

Mer på civilekonomen.se