Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Färgstark illustration av finansiella analysen

”Den finansiella analysen är för kortsiktig”

En aktuell studie från Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) och Swesif visar att en stor del av aktörer på den svenska finansmarknaden anser att den finansiella analysen är för kortsiktig. Rapportförfattarna har även förslag på lösningar.

Enligt rapporten anser hälften av finansanalytikerna på köpsidan och bolagens investor relations-ansvariga att säljsidans finansiella analys har ett alltför kortsiktigt fokus. Mer än en tredjedel av säljsidans analytiker håller med om detta.

Läs om: Svenska finansiärer påverkar klimatfrågan

Blond pageklippto kvinna med färggrann schal pratar om den finansiella analysen
Emma Sjöström.

− Vi har tittat på hur olika aktörer definierar ’långsiktighet’ och i vilken mån de tar upp långsiktiga frågor i sina investeringsanalyser, säger Emma Sjöström, biträdande programchef för SSFC och en av rapportens tre författare. Vi har kommit fram till ett antal förslag som vänder sig till aktörer i branschen och som skulle kunna bidra till att få ett mer långsiktigt perspektiv i kapitalmarknadsdebatten; bland annat behöver köpsidan bli mer tydlig i sin efterfrågan, säger Emma Sjöström.

Läs mer: Finansmarknaden kan rädda vårt klimat

Författarna Emma Sjöström, Hanna Setterberg och Gregor Vulturius hoppas att studien kommer att öppna upp för en fortsatt och nödvändig diskussion om långsiktighet i investeringsanalysen. Även på Swesif hoppas man på en konstruktiv diskussion om långsiktighet.

− Betydelsen av att politiker, företag och investerare tänker bredare och bortom de sedvanliga horisonterna är viktigare än någonsin och en förutsättning för möjligheten att nå de mål som överenskommits i Agenda 2030 och Parisavtalet, säger Anita Lindberg, ordförande i Swesif.

Läs även: Ekonomer som tänker hållbarhet heta

OM RAPPORTEN
Rapporten som presenterades 28 maj bygger på en enkätundersökning bland finansanalytiker på både köp- och säljsidan och de som är ansvariga för investerarrelationer hos noterade bolag, samtliga i Sverige. Frågorna i undersökningen har handlat om vad respektive grupp anser vara ett långsiktigt perspektiv, i vilken utsträckning respondenterna tar med långsiktiga frågor i investeringsanalysen och vilka faktorer de anser utgöra hinder för att ha ett mer långsiktigt perspektiv. Läs rapporten här: 


Bli medlem

Är du intresserad av att arbeta mer långsiktigt? Du som medlem har tillgång till våra kostnadsfria seminarier som både erbjuder kunskap och inspiration.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se