Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Annika Elias, ordförande för Ledarna, presenterar ny statistik.

Civilekonomers löner högre än svenska chefers

Är du civilekonom med en examen? Då tjänar du sannolikt mer än fler än hälften av Sveriges chefer.

Ny statistik från förbundet Ledarna, som organiserar enbart chefer, visar att deras medlemmars medianlöner uppgår till 45 500 kronor. Det kan jämföras med medianlönen för Civilekonomernas samtliga medlemmar som ligger 300 kronor högre, sett till samtliga medlemmar utan hänsyn taget till examensår, kön, ålder, bransch eller titel. Medianlönen för förbundets civilekonomer ligger med andra ord på 45 800 kronor. Medellönen för examinerade civilekonomer är ännu högre och ligger på 51 057 kronor.

– Vi kan se att det lönar sig att vara chef bland Civilekonomernas medlemmar. Chefslönerna bland våra medlemmar ligger högre än Ledarnas. Medianlönen för alla chefer i Civilekonomernas lönestatistik ligger på 62 000 kronor i månaden. Våra chefsmedlemmar tjänar ganska mycket mer än de medlemmar som inte har en chefsfunktion. För medlemmar om vi räknar bort cheferna ligger medianlönen i stället på 41 500 kronor i månaden, säger Fanny Hemmingsson, utredare på Civilekonomerna.

Ser man på Ledarnas siffror så finns de högst betalda cheferna inom bransch bank, finans och försäkring. Där är medianlönen för cheferna totalt sett, oavsett nivå, 60 000 kronor per månad. Ser man på Civilekonomernas statistik kring samtliga chefer inom försäkringsbranschen så ligger deras medianlöner på 76 400 kronor och för chefer inom bank på 70 500 kronor. Dock kan noteras att Ledarnas branschgruppering även innefattar finans. Civilekonomerna redovisar branscherna för sig. Men medianlönen, om man slår samman bank och försäkring, ligger på 71 250 kronor i månaden.

Sett till Ledarnas medlemmar totalt sett så når medianlönen för privatanställda chefer upp till 47 000 kronor i månaden. Ledarna har delat upp den offentliga förvaltningen och redovisar medianlöner för chefer inom landsting (45 000 kronor), stat (44 000 kronor) och kommunal sektor (43 000 kronor) för sig. Ser man på de olika sektorerna för Civilekonomer vad gäller chefslöner så ligger chefer inom privat sektor högst med en medianlön på 65 000 kronor, inom staten ligger medianlönerna på 55 000 kronor och inom kommun är medianlönerna 54 450 kronor.

Läs också: Högre medellön för civilekonomer

Sämst betalt har cheferna, oavsett nivå, bland Ledarnas medlemmar inom vård och omsorg där medianlönen ligger på 45 000 kronor i månaden.
– Vi ser att stora grupper har väldigt lite betalt i förhållande till det uppdrag de har. Lönenivån i sektorn offentlig sektor ligger 2 000-4 000 kronor under privat sektor. Det kanske vi kunde acceptera om det inte var så att vi står inför stora utmaningar inom offentlig förvaltning med vård, skola och omsorg. För att vi ska kunna locka människor att jobba inom offentlig sektor så måste vi kunna erbjuda något som attraherar och då är lön en viktig faktor. Dessutom har de som jobbar inom offentlig sektor dåligt med förmåner i övrigt, jämfört med chefer inom privat sektor, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna.

Sämst betalt bland Civilekonomernas medlemmar har chefer inom revision där medianlönen uppgår till 47 000 kronor i månaden.

Läs även: Så får en ledare gruppen att sträva åt samma håll

Bland Civilekonomernas medlemmar avspeglas också lönesättningen i antalet medarbetare en chef har under sig. För chefer med ansvar för 50 medarbetare eller fler når medianlönen 98 000 kronor i månaden.

Enligt Annika Elias så har också många av Ledarnas chefer tungt ansvar med många anställda. Men här saknas ofta korrelationenen till antalet medarbetare man har ansvar för i lönekuvertet:
– Många gånger ser vi att inom offentlig förvaltning har chefer ett stort antal medarbetare och ett väldigt stort ansvar. Det är också där vi ser de lägsta lönerna. Det här innebär att det ofta är kvinnodominerade yrken som har chefer med ett mycket stort och krävande ansvar men där cheferna också får den lägsta ersättningen, säger Annika Elias.

Sett till löneskillnader mellan könen halkar Civilekonomernas chefsmedlemmar efter jämfört med Ledarnas. Civilekonomernas manliga chefer tjänar 8 878 kronor mer i månaden än sina kvinnliga diton. Bland Ledarnas medlemmar är den diskrepansen 1 000 kronor i månaden.

Läs också: Så hög är en anständig lön

Fakta

Medianlön totalt:
Medianlönen för Ledarnas medlemmar är 45 500 kronor i månaden.
Medianlönen för Civilekonomernas medlemmar är 45 800 kronor i månaden.
Medianlönenf för Civilekonomernas chefer är 62 000 kronor i månaden.

Högsta lön:
Medianlönen för Ledarnas medlemmar inom bank, finans och försäkring, oavsett chefsnivå, är 60 000 kronor i månaden.
Medianlönen för Civilekonomernas chefsmedlemmar inom försäkring, oavsett chefsnivå, är 76 400 kronor i månaden.

Lägsta lön:
Ledarnas medlemmar oavsett chefsnivå inom vård och omsorg har sämst betalt med en medianlön på 45 000 kronor i månaden.
Civilekonomernas chefsmedlemmar inom revision har sämst betalt med en medianlön på 47 000 kronor i månaden.

Regionala skillnader:
Ledarnas medlemmar i Stockholms län är de som tjänar bäst av organisationens medlemmar med en medianlön på 52 000 kronor i månaden.
Ledarnas medlemmar i Västra Götalands län har en medianlön på 45 000 kronor i månaden.
Ledarnas medlemmar i Skåne län har en medianlön på 43 000 kronor i månaden.
Ledarnas medlemmar i Norrbottens län har en medianlön på 44 500 kronor i månaden.

Civilekonomernas chefsmedlemmar i Stockholms län har en medianlön på 67 588 kronor.
Civilekonomernas chefsmedlemmar i Göteborg- och Malmöregionerna har en medianlön på ungefär 62 000 kronor i månaden.
Civilekonomernas chefsmedlemmar i norra Sverige har en medianlön på 53 500 kronor i månaden.
Notera att regionsindelningen inte är helt motsvarande.

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se