Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Chefer spår dyster framtid

En undersökning från början på sommaren visar att en majoritet av svenska chefer tror att coronapandemin får negativa effekter även på längre sikt.

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Karriär. 

80 procent av bolagen i Sverige påverkades negativt av coronapandemin under våren. En inte fullt så stor andel två tredjedelar av cheferna i undersökningen tror att coronapandemin kommer att påverka deras verksamhet negativt på kort sikt, och lite mer än hälften att effekterna blir mer långvariga. I undersökningen som tagits fram av Randstad intervjuades 200 svenska chefer under maj och juni i år.

Coronans påverkan på arbetslivet

I undersökningen framkommer även att åtta av tio chefer har tvingats säga upp avtal med externa konsulter och att tre av fyra nödgats avbryta outsourcing av tjänster för att klara den ekonomiska situationen. Dessutom har två tredjedelar tvingats stänga ned sina verksamheter, i alla fall tillfälligt, och hälften av dem har avskedat personal.

– Många är oroliga över det rådande läget och företagen kämpar redan nu för att klara av den ekonomiska situationen. Nu behöver de flesta företag ställa om inför framtiden, och där har vi ett stort ansvar och gör redan nu mycket för att hjälpa dem att säkert kunna återgå till sina verksamheter när tiden är rätt, säger Kristofer Nilsson, säljdirektör på Randstad.

Två chefer av tre tror också att man kommer att förändra sättet man arbetar på i framtiden. Det gäller framför allt att ställa om till mer distansarbetet och att ersätta tjänsteresor med digitala möten.

Gå en kurs i coronatider

Faktorer som har drabbat företagen mest efter coronautbrottet:

Den ekonomiska situationen i Sverige 60%

Kostnadshanteringen 55%

Tillväxthanteringen 37%

Nyrekryteringar och bibehållande av personal 33%

Processförbättringar 32%

Innovationer och ny teknik 22%

Prissättningspress 18%

Lagändringar 17%

Konkurrensen 10%

Källa: ”COVID impact report” från Randstad.

Om undersökningen: Randstad ”COVID impact report” bygger på data som Randstad samlat in genom intervjuer med nästan 200 chefer som är ansvariga för både mindre och större företag inom olika branscher. Undersökningen genomfördes under maj och juni 2020.

 

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Karriär. 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se