Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Gul gräns mellan två par fötter som illustrerar framtidens arbetsliv

Chefer måste själva sätta gränser i framtidens arbetsliv

Fackets representanter pekar på vikten av ett utveckla ledarskap i framtidens arbetsliv. För de anställda kan flexibiliteten en autonomi och en möjlighet att påverka sin arbetssituation men det krävs tydliga gränser så att medarbetarna vet vad som förväntas.

Både medarbetare och arbetsgivare driver på trenden med flexibilitet i framtidens arbetsliv, menar Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna.

tunnhårig slätrakad mogen man talar om framtidens arbetsliv
Mikael Andersson.

– Det kan vara svårt att få in rätt kompetenser när man är i behov av ekonomer eller andra kvalificerade yrkesgrupper. Då kan flexibla arbetsvillkor vara ett sätt att locka dem. För de anställda kan flexibiliteten – rätt använd – ge en autonomi och en möjlighet att påverka sin arbetssituation, säger han.

Han lägger alltså till ”rätt använd”, för även om det är något som många efterfrågar, så upplever han att en del tycker att flexibiliteten innebär en ökad press. Anledningen är då i första hand att det är svårt att få kontroll på arbetsbelastningen.

Läs mer: Svårt att hantera det flexibla arbetslivet

Samma erfarenhet har Karin Fristedt, utredare arbetsmiljö på Saco:

Medelålders kvinna med lockigt brunrött hår som talar om framtidens arbetsliv
Karin Fristedt.

– Det finns tydliga aspekter av utökat egenansvar i ett flexibelt arbetsliv. För de flesta innebär det inget problem, men det är inte ovanligt att man tycker att kraven på tillgänglighet är en komplex fråga som är svår att hantera, säger hon.

Det är därför viktigt med öppenhet och tydlighet kring vad som förväntas, till exempel genom att sätta upp en policy om hur man ska vara tillgänglig och till exempel hur snabbt man behöver svara på mejl.

– Om jag får ett mejl på kvällen, så kanske jag då vet – om det står i policyn – att jag inte behöver hantera det förrän på morgonen. Man kan ju komma överens om att om det är ett mer akut ärende så väljer man en annan kommunikationskanal.

Läs också: Mindre stress med digital kontroll

Karin Fristedt har skrivit Sacos övergripande policy för flexibla arbetsvillkor, eller som de kallar sin policy: ”Att skapa balans i ett gränslöst arbetsliv”.

– Steg ett kan ofta vara att se till att cheferna själva kan sätta gränser, eftersom de själva ofta har en gränslös arbetssituation. I deras roll ingår att vara förebilder för sina medarbetare, säger hon.

Även Mikael Andersson understryker vikten av ett utvecklat ledarskap, inte minst eftersom han menar att det är svårt att få till policyer eller riktlinjer som är tillämpbara på individnivå i framtidens arbetsliv.

– Det gäller att i dialog chef-medarbetare säkerställa att  varje medarbetare har den arbetsmetodik som krävs för att jobba på distans. Det går inte att ta för givet. 

Läs om: Distansarbete efter godkännande


Bli medlem

Vill du också arbeta på distans och samtidigt utvecklas i din karriär? Du som medlem har tillgång till våra karriärcoacher som ger dig råd och stöd.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se