Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Chefer jobbar en extra arbetsdag i veckan

Högsta chefer och vd:ar jobbar i genomsnitt en dag övertid i veckan, eller 32 timmar i månaden. Mest jobbar de som bor i storstäder. Övertiden innebär att de riskerar både sin och medarbetarnas hälsa.

Det är nya siffror från Civilekonomerna som visar att svenska chefer jobbar mycket övertid. I princip samtliga, eller 96 procent, av mellancheferna jobbar övertid varje månad. Nästan sju av tio eller 69 procent, jobbar mer än nio timmar övertid i månaden. Undersökningen är gjord på Civilekonomernas medlemmar.

Susanne Tafvelin. Foto: Pressbild

– Om du har så pass mycket att göra att den normala arbetstiden inte räcker till så är det inte bra för hälsan. Korta perioder av stress är ingen fara, men man brukar säga att lika lång tid som du har stressat behöver du till återhämtning, säger Susanne Tafvelin. Hon är lektor vid Institutionen för psykologi på Umeå universitet och driver ett forskningsprojekt med fokus på hur chefer kan öka medarbetarnas välmående.

– En chef är en förebild för sin personal. Medarbetarna gör som chefen gör, jobbar du mycket övertid eller svarar på mejl sent på kvällen så signalerar du att det är så vi jobbar på den här arbetsplatsen och det skapar ett arbetsklimat av mycket övertid, säger Susanne Tafvelin.

Läs också: Åtta av tio civilekonomer jobbar övertid

Sett till Civilekonomernas undersökning så är högsta chefer klart överrepresenterade när det gäller den extrema övertiden. Nästan var femte, 18 procent, chef och vd jobbar mer än 32 timmars övertid i månaden. Samtidigt jobbar drygt sex av tio, 65 procent, av de högre cheferna mer än nio timmars övertid.

– Chefer har ett organisatoriskt ansvar enligt arbetsmiljölagen för att se till att både de och medarbetarna har tillräckliga resurser för att utföra sitt jobb. Där ingår att även se över om man behöver fler medarbetare för att klara arbetsbelastningen och vilka övriga resurser som krävs, säger Susanne Tafvelin.

Läs också: Civilekonomer tjänar bättre än svenska chefer

En spegling i lönekuvertet finns hos de flesta höga chefer. Bland de som är mest välbetalda finns också – kanske inte förvånande – mest övertid. Medellönen för de som jobbar mer mellan 17 och 32 timmar övertid ligger på 65 515 och bland de som jobbar över mer än 32 timmar i månaden ligger medellönen på 72 072 kronor.

Samtidigt visar siffrorna från Civilekonomerna att hälften av samtliga medlemmar (48 procent) inte tar ut någon slags kompensation för sin nedlagda tid.

Bland de medarbetare totalt som jobbar mycket övertid, 17 timmar eller mer i månaden, finns 16 procent i Stockholm och Malmö och 15 procent i Göteborg. Sett till hela riket jobbar 14 procent av Civilekonomernas samtliga medlemmar övertid 17 timmar i månaden eller mer.

En ny undersökning visar också att det viktigaste för Civilekonomernas medlemmar är frågan om att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv. Tidigare har den viktigaste faktorn varit lön, men med det arbetsliv som nu i allt större utsträckning leder till stressrelaterad ohälsa hamnar fokus allt mer på hälsofrågor i arbetslivet.

Läs också: Harmoni i livspusslet

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se