Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Kvinna jobbar i mörkret - brist på dagsljus

Brist på dagsljus leder till ohälsa

En ny rapport från Arbetsmiljöverket och Stockholms universitet visar att dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hälsan, hur vi mår och presterar på arbetet. Brist på dagsljus kan leda till stress, depression och sämre prestationer.

Rapporten är en sammanställning av forskningsläget kring hur vi påverkas av ljus. Forskaren och rapportförfattaren Arne Lowden, vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet ser tydliga indikationer på att en modern livsstil, inomhusarbete och minskad utomhusvistelse bidrar till ökad ohälsa i arbetslivet.

Läs även: Stressignalerna som du bör se upp med

Arne Lowden.

– Vi har ett stort och växande hälsoproblem i samhället. Stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå. Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är definitivt ett av de viktigaste orsakssambanden, även om det behövs mer forskningsbelägg för orsakssambandet mellan ljuspåverkan och utveckling av mental ohälsa, speciellt depressiva besvär inklusive årstidsbunden depression.

Rapporten pekar på forskning som visar att dagsljus kan motverka störningar i dygnsrytmen och förbättra sömnen och välbefinnandet. Det finns också förslag på hur arbetsplatser kan utformas för att motverka de negativa effekterna av ljusbrist.

– De allra flesta föredrar naturligt dagsljus från fönster framför elektriskt ljus. Närhet till fönster gör oss pigga. Fönster möjliggör vidare utblick vilket ger oss information om tid på dygnet, väderlek, årstidens växlingar, minskar känsla av instängdhet vilket är hälsobefrämjande, speciellt vid inslag av naturelement. Därför bör dagsljus på arbetsplatser prioriteras och elektriska alternativ erbjudas som en sekundär lösning, säger Arne Lowden.

Läs också: Kontoret som ska locka medarbetarna

Ett av uppdragen rapportförfattaren fick från Arbetsmiljöverket var att hitta forskning som visar hur mycket ljus som behövs på en arbetsplats. Men för att svara på det behövs mer forskning.

– Idag vet vi bara att belysningen har betydelse för hälsan, men inte hur mycket ljus som behövs och hur elektriskt ljus påverkar hälsan långsiktigt, avslutar Arne Lowden.

Här kan du läsa rapporten

 

 

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se