Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Bra utsikter för högutbildade ekonomer

Har du planer på att starta företag så är utsikterna goda. Åtminstone om du är man. Om specialkunskaper finns inom exempelvis IT tillhör du gruppen som ökar dina inkomster snabbare än andra, visar en undersökning.

I forskarnas senaste  undersökningar utmärker sig många högutbildade egenföretagare med specialkunskaper bland dem som framgångsrikt etablerar sig med eget företag. Hit räknas ekonomer.

Läs också: Inse ditt värde och sätt lönen därefter

– Efterfrågan är stor på personer med kunskap om nya teknologier, vilket betyder att de som skaffar sig denna kunskap – till exempel genom högre utbildning – får en snabbare inkomstökning än andra, säger Martin Korpi, som är forskare vid Ratio, näringslivets forskningsinstitut, och som med kollegor tittat på inkomstskillnader mellan olika grupper av egenföretagare och aktiebolagsföretagare för Finansdepartementet. 

Martin Korpi

Martin Korpi har i sin forskning studerat olika mått för att få fram lönefördelningen mellan olika grupper av egenföretagare, löntagare och män och kvinnor. Resultatet är kanske inte så överraskande. 

– En majoritet egenföretagare, inte minst på ekonomiområdet, finans och försäkringsverksamhet, är mycket framgångsrika och ökar sina inkomster. 

Läs också: Vilken bransch är lönsammast?

Men studier visar samtidigt att medianföretagaren i snitt tjänar cirka 80 procent av vad jämförbara lönearbetare i samma branscher gör. 

– Vi ser att ny teknologi och fler serviceyrken lett till en polariserad arbetsmarknad där den ena delen utgörs av kunskapsintensiva yrken kopplat till höga inkomstökningar, och den andra till en arbetsmarknad för främst arbetskraftsintensiva serviceyrken med lågt kunskapsinnehåll och lägre inkomstökningar. Hit hör bland annat städ–  och hemtjänst.

Det skiljer sig också mellan olika bolagsformer och mellan män och kvinnor. 

– Egenföretagare i enskild firma och handelsbolag ökar inkomstojämlikheten inom arbetsstyrkan. Där har flertalet låga inkomster relativt löntagare, medan det omvända gäller för aktiebolagsföretagare som uppvisar högre inkomster än jämförbara löntagare. 

– Inkomstskillnaderna är som störst mellan män och kvinnor i gruppen som är aktiebolagstagare. Där tjänar kvinnor 63 000 kronor mindre än män. För löntagare är motsvarande siffra 42 000 kronor, medan skillnaden är som lägst inom gruppen egenföretagare där kvinnor tjänar 24 000 kronor mindre.

Läs också: Lönar det sig att byta bransch?

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se