Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Bästa tipset för att öka lönen som controller – flytta till Stockholm

Är du controller till yrket och vill ha mer pengar i plånboken –  flytta till Stockholm. Ett flyttlass till storstan och ett arbete som controller i privat sektor kan ge ett lönelyft på mer än 17 000 kronor i månaden.

Vill du ha mer pengar? Byt region och utveckla din controllerroll om det är möjligt. Arbetar du i offentlig sektor i norra Sverige som account controller så ger ett jobbyte till controller direkt mot företagsledning i privat sektor i Stockholm ett lönelyft på 17 200 kronor. Konkurrensen är tuffare i huvudstaden, men en flytt och ett tjänstgöringsbyte kan alltså ge rejält mycket mer i plånboken.

Bakom den stora löneskillnaden döljer sig flera olikheter. I norra Sverige är fler verksamma inom stat, kommun och landsting än inom det privata näringslivet. I Stockholm väger det privata näringslivet tungt och här är lönerna högre.

Läs också: Kvinnor begär 8 000 mindre i lön än män

Sören Lundgren.

– Både lönespridningen och löneskillnaden mellan män och kvinnor brukar vara större i privat sektor än i offentlig sektor. Controller i ledningsgrupp är en tyngre befattning och där brukar inte helt oväntat också skillnaden vara större, säger Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren i en kommentar.

– När det gäller controllers som arbetar indirekt till företagsledningen så är det små löneskillnader i kommun och landsting. Däremot är det större skillnader i statlig sektor, men framförallt i det privata arbetslivet, tillägger Civilekonomernas utredare Ulrika Wallén.

En bidragande förklaring till löneskillnaden kan vara att arbetsmarknadens parter kommit olika långt vad gäller arbete med differentierad lön i offentlig sektor och näringslivet.

Läs också: Vad är rätt lön för controllerchef

– Här finns också geografiska skillnader. Arbetstillfällen i offentlig sektor, särskilt i kommun och landsting, finns spritt geografiskt i hela landet och blir då inte lika lönedrivande eftersom placeringsort bli viktigare än lön, säger Ulrika Wallén.

Ulrika Wallén.

Nils-Göran Olve, före detta adjungerad professor vid Uppsala Universitet, tillika medförfattare till Controllerhandboken, säger att skillnader som kan påverka lönebildningen beror på vilken sorts arbete som ligger i själva controllertiteln. Tjänstebeskrivningen varierar också över tid och från plats till plats.

– Controllern uppfattades, när titeln började användas i Sverige, som en modern verksamhetsinriktad ekonom som skulle vara något annat än den tidigare redovisningsekonomen. Dessutom var det ju oklart för svensktalande vad titeln exakt står för. Även personer utan ekonomutbildning fick befattningar som betecknades som controller.

Enligt Nils-Göran Olve beror den stora löneskillnaden på vilken typ av controller det är fråga om.

Läs också: När controllern blir affärspartner

– Den grundläggande skillnaden är mellan controllern som mest sitter på kammaren och gör fina analyser och rapporter till sin chef och den som mest är ute i verksamheten och agerar pedagog och coach.

Nils-Göran Olve tycker att jämförelsen av controllers är komplicerad.

– Lägger vi sedan till dimensionen att ”det man controllar” kan vara en hel koncern eller enbart ett mindre dotterbolag, vars redovisningsansvarig man kanske är samtidigt, trots att jobbet kallas för controller, så blir det ännu svårare att avgöra om jämförelsen blandar äpplen och päron.

Läs också: Lönegap manligt kvinnligt ökar igen

Löneskillnaden på 17 200 kronor som diskuteras hör till undantagen. Det är generellt mycket mindre skillnader mellan controllerjobben i norra Sverige och Stockholm. En controller i norr som arbetar inom stat, kommun eller landsting, vilket är vanligast, och som jobbar indirekt till företagsledningen, tjänar omkring 41 000 kronor. Motsvarande arbete i Stockholm ger 46 000 kronor. I Stockholm är den statliga lönen för en sådan controllertjänst ungefär 49 000 kronor, en skillnad på 8 000 kronor från motsvarande tjänst i norra Sverige.

De allra flesta controllerjobben som Stockholm har att erbjuda faller alltså platt om familjen är ovillig att flytta från vidderna i norr till storstan för mindre än 8000 kronor mer i månaden.

Nils-Göran Olve.

Och arbetet som controller i Stockholm kan dessutom var helt annorlunda från det man är van vid.

– Jag har träffat många ingenjörer, men även några sjuksköterskor, som börjat syssla med att förbättra processer och utnyttja ny IT till att stötta sina kollegor och läkare och därför fått titeln controller. Om detta är vanligare eller mindre vanligt utanför Stockholm har jag ingen aning om, men sådana skillnader kan påverka lönebildningen, säger Nils-Göran Olve.

Läs också: Det krävs av framtidens controller

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se