Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Foto: Istock.

”Gör upp med arbetsgivaren vad du ska hinna med innan du vobbar”

Nu i februari kulminerar antalet sjukanmälningar och vabb-dagar, alltså vård av barn. Många tjänstemän kan ta med jobbet hem och vobba, alltså jobba och samtidigt ha sina sjuka barn hemma. Men för många är det förknippat med stress.

Februari kallas ibland för vabruari, eftersom sjukfrånvaron på landets förskolor, skolor och arbetsplatser slår i taket under månaden. Samtidigt väljer många tjänstemän att ta med jobbet hem och göra sina timmar, under tiden som de har hand om sina sjuka barn, så kallad vobb.

Ulrika Emteryd.

– Vår upplevelse är att många av våra medlemmar tycker att det är fördel att kunna vobba, alltså jobba hemifrån trots att man tar hand om sitt sjuka barn, säger Ulrika Emteryd, ombudsman på Civilekonomerna.

Därmed sällar sig Civilekonomernas medlemmar till den, enligt en undersökning från Blocket jobb, stora majoriteten av yrkesverksamma som upplever att det är en frihet att kunna jobba hemifrån med sjuka barn.

Läs också: Barn – en bromskloss för kvinnors chefskarriärer

– Många upplever det som att de har möjlighet att planera och styra sin egen tid och ser en fördel i att slippa stressen med arbete som växer på hög. Men det är viktigt att skilja på om det är vabb där du nyttjar socialförsäkringen från Försäkringskassan och på heltid tar hand om ditt sjuka barn, eller om du jobbar och ska få lön fast du är hemma med ditt sjuka barn – alltså att du vobbar, säger Ulrika Emteryd, ombudsman på Civilekonomerna.

Undersökningen från Blocket jobb och Kantar Sifo är gjord på yrkesverksamma föräldrar i Sverige utan hänsyn taget till yrke eller utbildningsnivå. Även om majoriteten av de tillfrågade i den undersökningen trivs med att jobba så upplever trettio procent av de tillfrågade stress då de vobbar, i stället för att vabba eller jobba.

Ekonomer hör till de tjänstemän som brottas med just stress. Siffror från Civilekonomerna visar att förbundets medlemmar är stressade. Siffrorna är framtagna endast med hänsyn till medlemskap, utan hänsyn till yrke eller familjesituation. För nästan tre av fyra medlemmar (73 procent) är frågan om balans mellan arbetsliv och privatliv en viktig fråga. För kvinnor är det en viktigare fråga än för männen och en klar majoritet inom de familjebildande generationerna tycker att frågan om stress och balans i livet är viktig. Och kvinnor tar ofta det tygnsta ansvaret hemma, något som också ökar på känslan av stress. Sacos ordförande Göran Arrius skrev i en debattartikel förra året att kvinnor står för sex av tio vabbdagar, hur mycket vobb kvinnor står för framgick inte.

Läs också: Kraftig ökning av stressjukdomar bland akademiker

– Vi har sett att det kan bli en stressfaktor med vobb. Stressen handlar om de medlemmar som upplever att de inte har ett val, de som känner att de måste jobba trots att barnen är sjuka, säger Ulrika Emteryd.

Vad ska man göra om man upplever att man är tvingad att jobba fast man har sjuka barn? 
– Vi rekommenderar att ha en tydlig dialog med chefen på arbetsplatsen så att man vet vad som förväntas om man måste jobba när barnen är sjuka. Du behöver göra upp med din arbetsgivare om vilka förväntningarna på arbetet är. Ska du jobba en hel arbetsdag och producera som vanligt eller kan du ha en flexibel arbetsdag och kanske avtala vilka arbetsuppgifter du ska göra så kan det minska känslan av stress. Vill man inte vobba så har man ovillkorlig rätt att vabba enligt lag, säger Ulrika Emteryd.

– Men man kan hänvisa till föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken och vägra arbeta för att ens barn är sjukt utan att råka ut för repressalier, avslutar hon.

Läs också: Vabba eller vobba?

Tänk på det här när du vabbar:

  1. Anmäl vabben redan första dagen till Försäkringskassan. Ansök om ersättning när barnet är friskt igen.
  2. Tänk på att efter åtta dagars vabb behöver du ha ett sjukintyg från läkare för ditt sjuka barn för att fortsätta få ersättning från Försäkringskassan. I dessa åtta dagar räknas även lör- och söndagar in. Har barnet en smittsam sjukdom, som vattkoppor, där du inte kan besöka läkare går det även att få sjukintyg över telefon.
  3. För att inte en enskild förälder ska drabbas av extra stress eller inkomstbortfall för att jobbat växer på hög kan man dela upp vabben och vabba varannan dag exempelvis. Det går också att överlåta vabbdagar på någon närstående, som mor- eller farföräldrar.
  4. Du måste inte vabba hela dagen, det går att dela upp i delar av en dag.
  5. Även du som är föräldraledig kan vabba.
  6. Ska du vobba, alltså jobba hemma och ta hand om ditt sjuka barn, gör upp med din arbetsgivare i förväg vad som förväntas av dig.

Läs mer hos Försäkringskassan.

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se