Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Civilekonomer slår snart i taket för laglig övertid

Nästan sju av tio, 68 procent, civilekonomer jobbar upp till 16 timmars övertid i månaden. 14 procent jobbar över mer än 17 timmar i månaden. Det innebär att drygt åtta av tio, eller 82 procent, av landets civilekonomer jobbar övertid varje månad.

Den ordinarie arbetstiden i Sverige är 40 timmar i veckan. Men verkligheten för många civilekonomer ser helt annorlunda ut. Drygt åtta av tio civilekonomer jobbar övertid varje månad och mest jobbar medarbetare inom privat sektor över. De som jobbar upp till 16 timmars övertid i månaden närmar sig gränsen för den lagstadgade övertiden på 200 timmar, jobbar man mer än 16 timmars övertid i månaden passerar man taket för Arbetstidslagen på årsbas.

– Risken är att vi kommer få se fler fall av psykisk ohälsa. Både arbetsgivare och fack behöver se över de frekventa övertidsuttagen. Arbetsgivare ska inte planera sin verksamhet med övertid, säger Ulrika Emteryd, förhandlare och ombudsman på Civilekonomerna.

En mätning som fackförbundet Unionen och SCB presenterade i julas bekräftar att övertidsarbete är vanligt. Av befolkningen jobbade 16,1 procent övertid under mätveckan. Samtidigt innebär det att majoriteten, 83,9 procent, av befolkningen inte jobbade övertid. Däremot bekräftar det bilden av att civilekonomer är mycket hårt pressade på sina arbetsplatser.

Läs också: Chefer jobbar en extra arbetsdag i veckan

Civilekonomernas undersökning visar att just civilekonomer är en hårt pressad grupp i samhället. Genom det flexibla arbetslivet blir tillgängligheten till jobbet större, och risken att man inte stänger av jobbet ökar. Inom privat sektor jobbar sju av tio, 69 procent, av medlemmarna upp till 16 timmars övertid per månad. 42 procent av de privatanställda jobbar upp till åtta timmars övertid och bara 15 procent jobbar inte alls övertid.

Ulrika Emteryd.

– Det är förstås oroande för oss att veta att övertid är så vanligt förekommande. Vi tror att det handlar om en mix av att kraven i arbetslivet ökat, och att den ökade tillgängligheten genom att alltid kunna vara uppkopplad driver på förväntningarna om ökad effektivitet. Men att gå tillbaka till mer reglerad arbetstid är ingen lösning för framtiden, tvärtom uppskattar många medlemmar möjligheten att kunna jobba flexibelt, säger Ulrika Emteryd.

Något litet bättre ser det ut för medarbetare inom stat och kommun. Bland de som jobbar mindre övertid, en till åtta timmar per månad, är anställda inom kommun (45%) och stat (43%) överrepresenterade. Arbetsgivaren staten är bäst på att se till att medarbetarna inte jobbar övertid, 33 procent av de statligt anställda jobbar inte över alls. Kommunala sektorn är näst bäst med 26 procent som inte jobbar över. Hälften av medlemmarna, 48 procent, uppger att de inte får någon övertidskompensation alls.

Läs också: Allt fler ekonomer stressade på jobbet

– Vi behöver utveckla ledarskapet och ge chefer bättre förutsättningar, så att kraven på leverans kan balanseras i förhållande till de resurser och förutsättningar som finns. Vi behöver chefer som kan se medarbetarna, och det måste vara en ständig dialog i vardagen mellan chef och medarbetare, så att alla i någon mån kan påverka sin arbetssituation samt också har möjlighet att kompensera sig i tid för arbetstoppar som finns i verksamheten. Flexibelt arbete är inte samma sak som att arbeta övertid utan det handlar om hur den ordinarie arbetstiden förläggs, säger Ulrika Emteryd.

Frågan om ohälsa och stress på arbetsplatserna blir allt viktigare. En annan färsk undersökning från Civilekonomerna visar att frågan om balans mellan arbetsliv och privatliv seglat upp som den allra viktigaste frågan för medlemmarna. Tidigare har den viktigaste faktorn varit lön, men stressen får allt fler att fokusera på ohälsosamma arbetsrutiner.

Läs också: Chefen måste våga fråga hur du mår

Bryter man ned siffrorna på bransch så är revisionsbranschen klart sämst i klassen. Av medarbetarna inom revisionsbranschen jobbar 95 procent övertid, varje månad. 7 procent av medarbetarna inom revision jobbar mer än 32 timmars övertid i månaden. Bland civilekonomer inom handelsföretag jobbar en av fem, 19 procent, mer än 17 timmar i månaden och bland medarbetare i tjänsteföretag jobbar 18 procent mer än 17 timmar i månaden. Inom it-sektorn jobbar 16 procent mer än 17 timmar och inom offentlig sektor jobbar 14 procent övertid mer än 17 timmar i månaden. Det kan jämföras med anställda inom bemanningsbranschen där 4 procent jobbar mer än 17 timmar övertid per månad.

Enligt Arbetstidslagen får man ta ut högst 200 timmars allmän övertid under ett kalenderår.

Läs också: Övertid – nej tack!

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se