Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Åtråvärd ackreditering kvar hos Jibs

Jibs, Jönköping International Business School, får förlängt förtroende från den internationella ackrediteringsorganisationen EFMD. Det innebär att den åtråvärda EQUIS-ackrediteringen kvarstår på lärosätet under ytterligare fem år. 

Det blev totalt fem års förlängning av EQUIS-ackrediteringen för Jibs. Fem år är den längsta förlängningsperiod ett lärosäte kan få och ses som ett bevis på att skolan jobbar målmedvetet med sitt kvalitetsarbete. Det är den internationella ackrediteringsorganisationen EFMD som delar ut ackrediteringarna till lärosäten som uppfyller deras krav.

Läs också: Lärosäten som inte håller måttet kan bli återbetalningsskyldiga

– Den stora skillnaden mellan treårig och femårig ackreditering är att en femårig ackreditering ger oss själva förtroendet att specificera de utvecklingsområden som vi kommer att bedömas på om fem år – jämfört med en treåring där EQUIS specificerar uppföljningsområden, säger professor Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare för JIBS. 

Förlängningen innebär alltså att Jibs får större utrymme att själva styra över sin utveckling. 

– Att vi fick en femårig ackreditering betyder dels att vi nu har etablerat oss på riktigt i denna liga av ledande handelshögskolor, och dels att vi får möjlighet att arbeta mer långsiktigt och självständigt med fortsatt kvalitetsutveckling. Vi ser detta som en bekräftelse på att vi förvaltat det förtroende vi fick för tre år sedan på ett bra sätt, och att vi nu tagit ytterligare ett steg i riktning mot att bygga en riktigt stark handelshögskola i Jönköping.

Läs också: Göteborgs universitet når Triple crown-ackreditering

EFMD utvärderar handelshögskolor utifrån kriterier som speglar kvalitet i utbildning, forskning, och organisation. För att få EQUIS måste tre teman genomsyra hela verksamheten: internationalisering, samarbete med näringslivet, och etik, ansvarsfullhet, och hållbarhet. I mars 2015 fick JIBS den initiala treåriga ackrediteringen, den har nu följts upp med en granskning tre år senare. 

Jerker Moodysson menar att det utan tvekan är värt både nedlagd tid och pengar från lärosätets sida. Bland de tydliga förtjänsterna är att det blir lättare att lyckas med rekrytering av de bästa forskarna, lärarna och studenterna, vilket borgar för ytterligare kvalitet. Han säger att om man väljer att se på ackrediteringen som ren status så är det dyrt:

– Men om man använder den som det är tänkt – som ett kvalitetsdrivande system för såväl utbildning som forskning och samverkan – så är det inte speciellt dyrt eller tidskrävande. Tvärtom skulle jag vilja påstå att den community som vi blir en del av genom att vara ackrediterade ger oss möjlighet att arbeta mer effektivt.

Läs också: Samma utbildning – olika förutsättningar

Vad spelar ackrediteringen egentligen för roll då svenska lärosäten ändå står under statlig kvalitetskontroll. Vad gör ackrediteringen på sista raden?
– Genom att vara ackrediterade arbetar vi med strategi och kvalitet på ett sätt som vi inte annars hade gjort och vi får tillgång till extern granskning och rådgivning av en typ och kvalitet som vi inte annars hade fått. Utöver detta så är det naturligtvis så att ackrediteringen signalerar något utåt, och vi märker det framförallt när det gäller employer branding: när vi rekryterar forskare och lärare får vi fler och bättre sökande än vi annars hade fått och vi kan etablera samarbeten med andra framgångsrika skolor internationellt som sannolikt inte hade varit lika intresserade av oss annars. Båda dessa faktorer har effekt när det gäller kvalitet som går utöver den vi hade kunnat säkra genom att enbart förlita oss på statlig granskning. Vi märker också att studenter blir mer och mer medvetna om både EQUIS och AACSB, inte enbart internationellt utan även i Sverige. Detta är förmodligen en effekt av att fler skolor börjat arbeta med ackrediteringar, vilket vi tycker är positivt, säger Jerker Moodysson.

Vad spelar det för roll för Jibs om ni får fler internationella studenter?
– Vi har ingen uttalad strategi att växa på fler utländska studenter, däremot strävar vi efter att locka till oss ännu bättre studenter och att lyckas ännu bättre med att etablera oss på marknader som är strategiskt viktiga för oss. Genom att vara en ackrediterad skola ingår vi i en kategori som en viss typ av mycket målinriktade studenter inte annars hade övervägt att söka sig till. Vår målsättning är att etablera oss som ett självklart val för duktiga studenter med intresse för våra fokusområden och som tilltalas av vår profil som internationell skola med forskningsbaserad utbildning och höga ambitioner.

EQUIS-ackreditering innehas i Sverige av handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg samt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Läs också: Hårt arbete bakom Umeås prestigeackreditering

 

Det här är EFMD och EQUIS:

European Quality Improvement System (EQUIS) är ett kvalitetssystem för högre ekonomiska utbildningar. För att en skola eller fakultet skall bli ackrediterad krävs att den uppnår vissa kriterier som organisationen EFMD (European Foundation for Management Development) ställer. EFMD har över 890 medlemmar i 88 länder, men enbart cirka 170 handelshögskolor är ackrediterade med EQUIS.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se