Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Förslag: ”Återinför revisionsplikten för småbolag”

Riksrevisionen vill återinföra den avskaffade revisionsplikten. Uteblivna resultat för småbolagen, ökad risk för brottslighet och risk för skattefusk är orsakerna.

År 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag. Orsakerna till det var att man ville förenkla administrationen och minska kostnaderna för företagare för att stärka småföretagarnas konkurrenskraft och ge dem ökade möjligheter att växa.

Nu har Riksrevisionen genomfört en granskning som visar att många bolag valt bort revisionen. Det har gjort att de sparar en slant, i genomsnitt 10 000 kronor enligt Riksrevisionen. Men samtidigt har reformen haft andra mindre önskvärda effekter. Aktiebolag som valt bort revision växte långsammare i nettoomsättning och personalstyrka – både jämfört med sig själva innan revisionsplikten togs bort och jämfört med bolag som behöll revision. Inte heller lönsamhet eller företagsöverlevnad blev bättre i bolag utan revision.

– I snitt har bolagen sparat ungefär 10 000 kronor på att inte anlita en revisor. I övrigt kan vi inte se att reformen haft några nämnvärda positiva effekter på bolagens utveckling – snarare tvärtom, säger Nedim Colo, projektledare för granskningen.

Läs även: Fler litar på revisor än redovisningskonsult

Riksrevisionen konstaterar också att reformen har gjort att risken skattefusk ökat och att den dessutom försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet.

Till exempel har antalet anmälningar från revisorer till Ekobrottsmyndigheten minskat kraftigt, från cirka 300 per år till i princip noll. Samtidigt har Skatteverket fått in betydligt färre så kallade orena revisionsberättelser från revisorer, vilket lett till att Skatteverket går miste om tidiga indikationer på att allt inte står rätt till i olika bolag.

– Reformen har lett till ökad risk för skattefusk samtidigt som den, i kombination med andra regelförenklingar, har försvårat myndigheternas möjligheter att upptäcka sådan kriminalitet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Därför anser Riksrevisionen att revisionsplikten bör återinföras och rekommenderar regeringen att verka för att revisionsplikten för små aktiebolag återinförs.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se