Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Arbetslösheten bland ekonomer ökar smått

Trots högkonjunktur ökar arbetslösheten så smått bland civilekonomer jämfört med föregående år, även om nivåerna är fortsatt väldigt låga. Det visar augustistatistiken från Akademikernas a-kassa. – Arbetslösheten borde vara ännu lägre med tanke på konjunkturen, men det är många faktorer som spelar in, säger Nina Forssblad, karriärexpert hos Civilekonomerna. 

De senaste tio åren har arbetslösheten varit extremt låg bland civilekonomer. Under hela perioden långt under två procent. Överlag är arbetsmarknaden god. För akademikergruppen som helhet syns dock en längre trend med fler arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa. Månadsstatistiken för augusti, som publicerades i början av oktober, visar att 8300 akademiker erhöll arbetslöshetsersättning.

Läs också: Svaren som ger dig jobbet

Karl-Eric Spörndly.

– Det är första gången sedan september 2016 som antalet ersättningstagare överstiger 8000, säger Karl-Eric Spörndly, ansvarig för statistiken på Akademikernas a-kassa.

Ökningen syns också i utbetalningarna som har vuxit till nästan 134 miljoner mot drygt 124 miljoner jämfört med motsvarande månad förra året.

– Vi ser att det är fler är anmälda på Arbetsförmedlingen jämfört med de senaste två åren och det antyder att en högre arbetslöshet kommer att hålla i sig de närmaste månaderna, fortsätter Karl-Eric Spörndly.

Läs också: EU-direktiv öppnar för ny arbetsmarknad

Trots fler arbetslösa minskar antalet medlemmar som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Varför färre akademiker återfinns i program hos Arbetsförmedlingen är oklart, enligt Karl-Eric Spörndly:

– Grundläggande är att de flesta försvinner ur vår statistik för att de får jobb, men det kan också bero på ålderspensionering, tidigarelagd pension, eller inträde i långvariga studier. För att ta reda på det har vi inlett ett arbete tillsammans med Statistiska Centralbyrån. Genom att dela in dem i åldersgrupper hoppas vi få en bättre uppfattning om orsakerna.

För civilekonomer specifikt har antalet ersättningstagare ökat med 6,7 procent sedan föregående år. 1,6 procent är arbetslösa mot 1,5 procent samma period föregående år.

Ulrika Wallén.

– Arbetsmarknaden är fortsatt god för våra medlemmar, men det sker förändringar på arbetsmarknaden som påverkar civilekonomerna. Digitaliseringen påverkar allt mer vilket gör att uppdragen och arbetsuppgifterna blir mer komplexa samtidigt som roller går in i varandra, säger Ulrika Wallén, utredare hos Civilekonomerna.

Med tanke på den goda konjunkturen borde arbetslösheten vara än lägre. Det menar Nina Forssblad:

– Det finns inget definitivt svar på varför den inte är det. En anledning kan vara att rekryteringen tar längre tid det för en del grupper av ekonomer, exempelvis när det gäller specialister och chefer. I storstadsområdena finns gott om jobb, men ute i landet kan det ta längre tid att hitta ett arbete.

Nina Forssblad framhåller också att det i Sverige fortfarande finns en märklig syn på äldre i arbetslivet.

Nina Forssblad.

– Trygghetsrådet har visserligen uppmärksammat att allt fler 55 plus kommer ut i arbete snabbare, men Sverige är det enda landet som har denna inställning till ålder. Vi behöver ta vara på erfarenhet och kompetens. Flera av våra medlemmar som har svårt att ens komma på intervju i Sverige har fått erbjudande om utlandsjobb via LinkedIn. Där finns inte inställningen att äldre skulle vara mindre förändringsbenägna. En rapport som kom förra året visar dessutom att kvinnor 55 plus är både friskare och har mindre frånvaro än män i 35-årsåldern, säger hon.

Läs också:

Mer från:

Mer på civilekonomen.se