Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Medarbetare yogar på arbetstid -hos arbetsgivare med bästa arbetsvillkoren

Arbetsgivarna med de bästa arbetsvillkoren 2019

Årets mest attraktiva, jämställda och hälsobringande arbetsgivare är listade. Allra högst hamnar IT/Telekom, följt av energi- och fastighetsbolag, finans samt statliga myndigheter.  Avgörande framgångsfaktorer är små arbetsgrupper och lika chefsmöjligheter för män och kvinnor.

Nyckeltalsinstitutet har tagit fram vinnarna för 2019 inom fjorton branscher runt om landet. En lista som toppas av verksamheter som Jernhusen, Länsförsäkringar Västernorrland och Vinnova. Resultaten baseras på insamlad statistisk från 2018 från en databas med över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor. Totalt omfattas 330 företag och organisationen.  

Medelålders kvinna med lugg pratar om arbetsgivarna med bästa arbetsvillkoren
Tina Ekström.

– Idag är villkoren som arbetsgivaren erbjuder en affärsfråga, vilken är kopplad till verksamhetens framgång. Värdet av att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare är ca 8 miljoner kronor i form av lägre kort- och långtidssjukfrånvaro samt färre avgångar och högre produktivitet. Summan härrör sig från en schablonuträkning baserad på medianvärden i energibranschen, berättar Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. 

Läs mer: Årets bästa arbetsgivare enligt Deloitte

Kategorierna delas in i attraktiv arbetsgivarindex, jämställdhetsindex samt hälsoindex. Kategorin attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som till exempel lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Jämställdhetsindex baseras på skillnad i arbetsvillkor för män och kvinnor, som lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex ringar in sjukfall, frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete. 

Kartläggningen har skett sedan 1996, en markant skillnad i år gentemot tidigare år är att avgångstalen aldrig varit högre. Ett tydligt tecken på att det fortfarande är arbetstagarens arbetsmarknad. 

”Ja, det indikerar att arbetsgivarna har en del att förbättra vad gäller rekrytering och omvårdnadsprocesser, det kan också vara så att man inte  uppfyller de förväntningar som målats upp. I år har vi även höga avgångtals bland medarbetare som arbetat mindre än ett år på sin arbetsplats,  vilket tyder på att nyrekryterade i högra grad än tidigare väljer att avsluta sin anställning.”

Läs om: Millennials och generation z

Hur vänder en arbetsgivare den här negativa trenden? 

– Det finns två framgångsfaktorer, den ena är små arbetsgrupper vilket innebär kortare sjukfrånvaro. Här har vård, omsorg och skola störst utmaning med mycket stora arbetsgrupper och hög arbetsbelastning, vilket inte är okej. En teknisk förvaltning kan ha åtta medarbetare per chef medan inom vård och omsorg kan en chef ha arbetsgrupper med upp till 70 medarbetare! 

Jämställda arbetsvillkor är den andra framgångsfaktorn, där är statliga myndigheter föredömliga, med sina jämställda ledningsgrupper. Sämst i klassen är fortfarande finansbranschen som enligt Nyckeltalarnas vd ligger tio år efter andra branscher på just det sistnämnda nyckeltalet, ”lika chefsmöjligheter för män och kvinnor är en hygienfråga”. 

Tina Ekström betonar också vikten av att alla verksamheter skapar heterogena grundstrukturer. Mångfald och inkludering är lönsamt och skapar dessutom förutsättningar för att verksamheten ska blomstra internt. 

– Det är helt enkelt mer effektivt att utveckla medarbetarna internt än att rekrytera. Mångfald vad gäller kompetenser och personligheter är otroligt  viktigt i en verksamhet som arbetar med komplexa frågor. 

Läs också: Håll dig anställningsbar

Söker du nytt jobb? Ställ de här tre frågorna:

1. Be arbetsgivaren gradera sig i hur attraktiva de är som arbetsgivare, skala 1-10. Be dem motivera varför och beskriva hur de de arbetar med de här frågorna.
2. Stäm av hur stora arbetsgrupperna är. Idealet är små arbetsgrupper, det skapar mindre konflikter och större chanser att alla medarbetare upplever sig sedda.
3. Undersök vilka möjligheter till kompetensutveckling som finns. Hur många dagar kompetensutveckling får du som medarbetare per år.

HÄR ÄR LISTAN!

Statlig
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Vinnova
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Svenska ESF – rådet
Bäst Hälsoindex: Vinnova

Region
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen Region Stockholm
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Regional Utveckling Region Örebro
Bäst Hälsoindex: Hjälpmedelscentrum Region Västmanland

Hela kommuner
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Stockholm Stad
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Järfälla kommun

Stadsdelsförvaltning
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Rinkeby Kista Stdf Stockholms Stad

Kommunal Förvaltning
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Exploateringskontoret Stockholms Stad

Fastighet
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen AB
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Locum AB

Privata tjänsteföretag
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Sveriges Radio AB

IT/Telekom
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Aditro Shared Services AB & Aditro Enterprise AB

Bygg
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Habitek Byggentreprenad AB
Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad
Bäst Hälsoindex: Peab AO Bygg Stab Centralt

Finansiella
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Länsförsäkringar Västernorrland
Mest Jämställda Arbetsvillkor: SBAB Bank AB
Bäst Hälsoindex: Länsförsäkringar AB

El/energi
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jämtkraft AB

Industri
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kemira Kemi AB

Vatten/Avfall/Återvinning
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Nodra AB

Universitet/Högskola
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås

 


ekonom civilekonom civilekonomerna logotypBli medlem

Är du nyfiken på vilka arbetsvillkor du kan förhandla om? Som medlem har du tillgång till information om förmåner utöver anställningsvillkoren, så kallade enskilda överenskommelser. 

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se