Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Allt fler högskoleutbildade får jobb

Enligt den senaste sammanställningen från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, är etableringsgraden på arbetsmarknaden efter högskoleexamen högst hittills, och ökar oavsett typ av examen. Men skillnaderna är stora.

UKÄ har undersökt hur många studenter som tog examen från högskola under läsåret 2015/2016 som var etablerade på arbetsmarknaden ett till ett och ett halvt år senare. Resultatet är att 85 procent av studenterna hade hittat in på arbetsmarknaden, vilket är en procentenhet högre än året. Män har i betydligt större grad sökt sig till den privata sektorn, medan kvinnor oftare inleder sina karriärer inom kommunala verksamheter.

Goda jobbchanser för akademiker på längre sikt

Etableringsgraden har ökat för samtliga av de tre kategorierna av examen som UKÄ särredovisar, men skillnaderna är stora.

För de studenter som tagit en yrkesexamen är andelen med anställning 12-18 månader efter examen 91 procent.

Bäst gick det för brandingenjörer, som alla hade jobb ett år efter examen. Etableringsgraden för civilekonomer ökade med tre procentenheter till 91 procent och för jurister ökade etableringsandelen med två procentenheter till 91 procent, jämfört med föregående år. Andelen etablerade med civilingenjörsexamen låg kvar på 92 procent.

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre

Studenter med generella examina har haft lite svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, då andelen etablerade landade på 79 procent. Bäst har det gått för studenter inom pedagogik och lärarutbildningar, samt för dem med utbildningar inom hälso- och sjukvård och social omsorg där etableringsgraden var 85 procent.

För studenter med examen inom samhällsvetenskap juridik handel och administration var andelen 80 procent. Sämst gick det för studenter med examen i humaniora, 58 procent.

Utbildning lönar sig

Men de som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är studenter med konstnärlig examen, där etableringsgraden ligger på 44 procent för kandidatstudenter. Män har haft något lättare att etablera sig på arbetsmarknaden efter en kandidatexamen 48 procent, jämfört med kvinnor 41 procent. Och för de studenter som valde att fortsätta med en konstnärlig masterexamen är etableringsgraden ännu sämre, 38 procent.

Hela sammanställningen från UKÄ kan hämtas här.

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se