Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Äldre kan vara lösningen på rekryteringsbehovet: “Många vill jobba längre”

Den offentliga sektorn står i skriande behov av ny arbetskraft det närmaste årtiondet. En av lösningarna på problemet är att rekrytera och behålla äldre personal, enligt SKL.

Kommunerna och landstingen står inför stora rekryteringsbehov. Fram till 2028 behöver den offentliga sektorn öka antalet anställda med 200 000 personer för att uppfylla åtaganden kopplade till den demografiska utvecklingen. Därtill kommer 300 000 personer inom offentlig sektor att gå i pension under tidsperioden. Totalt är det alltså inga småvolymer som ska anställas.

– Kommuner och regioner har historiskt sett rekryterat på sådana här nivåer förut, men knäckfrågan den här gången är befolkningsstrukturen genom att utbudet av arbetskraft inte ökar som tidigare, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

En lösning på rekryteringsdilemmat är enligt SKL effektiviseringar i form av ökad användning av digital teknik. En annan är att den offentliga sektorn rekryterar fler äldre personer och att arbetstagarna jobbar längre, vilket kommer att ske genom den stegvis höjda pensionsåldern.

– Vi kan inte fortsätta som vi har gjort tidigare utan måste agera på andra sätt. En av strategierna är att rekrytera högre upp i åldrarna men också att behålla den äldre arbetskraften under en längre tid, säger Caroline Olsson.

Enligt Caroline Olsson har SKL inte fått signaler på att det förekommer åldersdiskriminering inom kommuner och regioner. Hon hänvisar till SKL:s rapport Personalen i välfärden (2017) som visar att antalet anställda i offentlig sektor som är 65 år eller äldre har ökat kraftigt sedan 2005 – från 7 000 personer till 31 000 personer bara inom kommunerna. Värt att nämna är att denna siffra inbegriper samtliga yrkesgrupper, till exempel lärare, undersköterskor och socialsekreterare.

– Detta är en avsevärd ökning som jag tror kommer att fortsätta. Många vill jobba längre, av olika anledningar. För en del handlar det om privatekonomi och pension, för andra om att man är uppskattad och värdefull på arbetsplatsen, säger Caroline Olsson och tillägger:

– Normen att man ska gå i pension vid 65 börjar allt fler ifrågasätta. I många av yrkena inom offentlig sektor är erfarenhet mycket viktigt och därför värderas äldres kunskap.

Läs också: Seniora bankchefer är de som skyddar i kriser

Lars Johansson är ekonomichef på Säffle kommun och ansvarar för ekonomienheten där det jobbar åtta personer, varav hälften är över 60 år och den andra hälften under 45. Nyss anställde han en 61-årig it-ekonom och häromåret en då 60-årig ekonomiassistent. Han instämmer i Caroline Olssons uppfattning om att det är viktigt att rekrytera och behålla äldre arbetskraft.

– Vi är en liten kommun och kan ha svårt att rekrytera. Därför är det alldeles nödvändigt att ta tillvara alla personer på arbetsmarknaden. Det är mer accepterat idag för äldre att arbeta längre, och vi vill ha en åldersspridning, säger han och tillägger:

– Men för oss är inte åldern viktigast vid rekrytering, utan kompetens, erfarenhet och personlighet. Det är ju viktigt att man passar in i det gäng som redan finns på plats.

Läs också: Sex argument för att våga anställa seniorer

Bli medlem

Har du blivit åldersdiskriminerad, eller diskriminerad av andra orsaker? Som medlem i Civilekonomerna kan du få hjälp. Här kan du läsa mer om vad facket kan göra för dig som blivit åldersdiskriminerad.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se