Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Äldre ekonomer lite mer jämställda

Äldre ekonomer inom statlig sektor har ett något mer jämställt löneläge än inom andra branscher.

Ålder, namn och kön spelar stor roll för akademikers slutlön även inom offentlig sektor som ofta ses som mer jämställd än privat näringsliv. Det visar bemanningsföretaget Jureks lönerapport Talang på lika villkor. Det reella löneutfallet inom offentlig sektor skiljer cirka 3 000 kronor mellan könen, uppger Jurek i rapporten. Männen har en snittlön på 35 285 medan kvinnorna får nöja sig med 31 846 kronor.

Läs också: Ny forskning – hellre straff än belöning

Däremot visar Civilekonomernas statistik att just ekonomer inom offentlig sektor har ett ganska jämställt löneläge. Störst är skillnaden bland kvinnor och män yngre än 29 år inom kommun och landsting där kvinnorna tjänar 88 procent av männens löner. Minst skillnad hittar man bland 50-59-åringar inom staten där kvinnorna tjänar 99 procent av männens löner.

– Stat, kommun och landsting är duktiga på jämställda löner. Det är betydligt mindre löneskillnader mellan kvinnor och män i offentlig sektor jämfört med privat sektor där rålönegapet är 18,1 procent, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna. 

Bland Civilekonomernas medlemmar är löneskillnaderna inom staten är 5,7 procent medan kvinnliga ekonomer i kommun och landsting tjänar 9,5 procent mindre än de manliga ekonomerna. Det här gäller det så kallade rålönegapet då ingen hänsyn är tagen till ålder, befattning, erfarenhet och utbildning. 

Läs också: Lönegapet mellan kvinnor och män ökar igen

– En viktig förklaring till att löneskillnaderna är så stora mellan olika branscher och sektorer är att män är överrepresenterade på chefspositioner och andra befattningar med högre lön. Det gäller framför allt inom den privata sektorn. I stat, kommun och landsting är fler kvinnor chefer, vilket också speglar sig i ett mindre lönegap. 

 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se