Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Två seniora manliga ekonomer diskuterar åldersdiskriminering och arbetslöshet vid datorn

Åldersdiskriminering och arbetslöshet

Det kan finnas en koppling mellan åldersdiskriminering och arbetslöshet. Många fler äldre än yngre akademiker deltar i något arbetsmarknadsprogram, enligt statistik från Akademikernas a-kassa (AEA).

Det finns ett samband mellan åldersdiskriminering och arbetslöshet, åtminstone om man lyssnar till berättelserna bland AEA:s äldre medlemmar. Under 2018 befann sig 34,1 procent av akademikerna över 56 år i något arbetsmarknadsprogram. Det kan ställas mot 10,4 procent av akademikerna i gruppen 26-35 år eller 24,7 procent av akademikerna i gruppen 36-45 år. Värt att nämna är också att andelen äldre som deltar i program har ökat sedan 2010 medan den har minskat bland yngre.

Läs om: Han vill göra Sverige åldersmedvetet

– Det finns ett samband mellan ålder och arbetslöshetens längd men vi kan inte säkert veta att det beror på åldersdiskriminering. Bland våra medlemmar finns uppfattningar om att åldersdiskriminering förekommer. Problemet är att det är svårt att veta om deras uppfattning bygger på en känsla eller om det faktiskt handlar om diskriminering, säger Karl-Eric Spröndly, kvalitetssamordnare på AEA.

Läs även: Åldersdiskriminering en förlust för samhället

Hur ser det då ut bland Civilekonomernas medlemmar? Enligt siffrorna från Akademikernas a-kassa var det under 2018 totalt 42 procent i åldersgruppen 56 år eller äldre som deltog i något arbetsmarknadsprogram, en påfallande ökning sedan 2014 då motsvarande siffra var 20,3 procent. Under 2018 var det samtidigt en långt mindre andel – 4,9 procent – av civilekonomerna i åldersgruppen 26-35 år som deltog i något program. Alltså råder bland civilekonomer en stor skillnad mellan yngre och äldre vad gäller medverkandet i arbetsmarknadsåtgärder.

Går det att koppla åldersdiskriminering och arbetslöshet till varandra?

– Det är en tydlig ökning bland äldre civilekonomer som finns i program, samtidigt som deltagandet i arbetsmarknadsprogram de senaste åren har minskat bland våra medlemmar totalt sett. Men det är svårt att säga vad ökningen beror på, säger Karl-Eric Spörndly.

Läs också: Även civilekonomer +45 känner sig bortvalda

 


Annons:

Bli medlem

Har du blivit åldersdiskriminerad, eller diskriminerad av andra orsaker? Som medlem i Civilekonomerna kan du få hjälp. Här kan du läsa mer om vad facket kan göra för dig som blivit åldersdiskriminerad.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se