Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Pageklippt mellanblond kvinna i svartvit leopardmönstrad tröja sitter vid sin dator och pratar om Akavia
Lee Wermelin.

”Vi ska bli störst”

Om fem år ska Akavia vara störst bland Sacos fackförbund. Det lovar Akavias nya förbundsordförande Lee Wermelin. Nu ser hon fram emot att utveckla ett modernt fackförbund som ska erbjuda optimerad medlemsnytta.

Lee Wermelin är Avaias förbundsordförande sedan förbundet bildandet av Juseks och Civilekonomernas förbund vid årsskiftet. Under de kommande tre åren leder Lee Wermelin det nybildade förbundet med 130 000 medlemmar.

— År 2025 är vi Sacos största förbund och har blivit fler än 150 000 medlemmar, vi gör dessutom ett tydligt avtryck i den offentliga debatten. Vi står för den svenska partsmodellen och finns där för våra fackligt förtroendevalda. Genom att verksamheten effektiviserats och digitaliserats erbjuder vi medlemsnytta på ett smidigare vis. Då har vi dessutom lyckats engagera fler unga akademiker att vara med i Akavia.

Ny ordförande för Akavias studerandesektion

Men är den visionen realistisk? Svaret blir utan någon som helt tvekan ja. Lee Wermelin anser att det nya förbundet frigör resurser att jobba med rätt saker. 

— Jag insåg tidigt att båda förbunden gjort allt rätt, men det räckte inte. För att ta hand om våra medlemmar och samtidigt attrahera nya behöver vi samarbeta i ett gemensamt förbund. Nu är den visionen verklighet, tack vare våra förtroendevalda och de två kansliernas arbete. 

Som en viktig framgångsfaktor i samgåendet lyfter Lee Wermelin (ekonom) det nära samarbetet med Sofia Larsen (ekonom), Juseks före detta förbundsordförande, Magnus Hedberg, Akavias vd, (samhällsvetare), samt Jens Jacobsson, Akavias vice vd, (jurist).  

Men vägen framåt är inte given och kräver lyhörd omvärldsanalys. Politisk och social instabilitet ramar in resan. Omvärlden bjuder på utmaningar i form av livslångt lärande och åldersdiskriminering, samtidigt som kraven på att vi ska arbeta högre upp i åldrarna ökat. EU vill lagstifta om minimilöner och gig- samt plattformsekonomin. Fackförbunden har dessutom tappat rejält med mark. Att vara med i facket är ingen självklarhet längre, allra minst bland unga akademiker.

Förändringstempot kräver nya grepp

— Nej, facken behöver bli mycket bättre på att berätta mer om de många bra insatser vi gör. En av våra viktigaste uppgifter är till exempel att värna om den svenska partsmodellen. Genom att vi förhandlar med de övriga parterna så medverkar vi till ökad stabilitet på arbetsmarknaden och undviker kortsiktigt politiskt drivna lösningar. Fler behöver hjälp att förstå att medlemskapet i facket är en viktig del av det svenska samhällsbygget. 

Kanske fackförbunden behöver en ”Greta”, en eldsjäl som väcker de ungas engagemang i fackliga frågor? Rapporten The Deloitte Global Millennial Survey 2019 visar att millennials är värderingsdrivna och vill arbeta i verksamheter som verkar för mångfald och inkludering. 

Millennials, en besviken generation

— Ja, vi behöver kanske modernisera ordet solidaritet. Det är lätt att gnälla på att allt är fel, men det är lätt att glömma att stå upp för vår samhällsmodell. Och då gäller det att förstå hur viktig den svenska partsmodellen med fackförbund är. Utan den väntar politiskt kaos, se bara på Arbetsförmedlingen.

Lee Wermelin liknar Akavia vid akademisk ”crowdfunding”, där de bästa juristerna och rådgivarna bevakar medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden. Ett exempel är lönestatistiken, ett uppskattat verktyg för både anställda och arbetsgivare. 

I Akavia samsas sex professioner; ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, it-akademiker samt kommunikatörer. För att tillgodose alla gruppers intressen får nu respektive profession fasta platser i fullmäktige. I förbundet finns dessutom professionsanalytiker, vilket är nyinrättade tjänster.

Den fortsatta vägen handlar om konstant innovation och att bli ännu bättre på att förstå vad medlemmarna efterfrågar. En stor satsning sker på att utveckla nätverk, för inspiration, erfarenhetsutbyte och samverkan. Nätverken kommer att vara en del av det framtida medlemserbjudandet. Planer finns också på att öka tillgängligheten genom generösare öppettider för medlemsservice. 

Så ska Akavia jobba för dig

Vad händer närmast? 

— Vi satsar på att skapa ökad kännedom om Akavia. Vårt förbund bidrar till att höja akademikers status. Sedan pågår ett arbete att samordna våra två kanslier som nu fungerar som ett kansli. Vi är också i startgroparna för att digitalisera verksamheten vilket kommer att göra det enklare att använda våra tjänster. 

Lee Wermelin har även en tydlig agenda vad gäller opinionsbildande frågor. Balans i livet hamnar högt på agendan, liksom diskussionen om det livslånga lärandet. En annan fråga som förbundsordföranden vill driva är behovet av en bättre finansierad rättskedja.

— Sverige behöver ett fungerande rättssystem. Det räcker inte med att utöka antalet poliser om inte hela rättskedjan förstärks. 

Utbildningsbevakning ligger också nära Lee Wermelins hjärta, ”studentfrågorna är jätteviktiga för oss”. Förbundsordföranden menar att det handlar om att ta ansvar och verka för långsiktig kvalitet på akademiska utbildningar. Förbundets mål är att en akademisk utbildning ska ge ”full” utväxling. Jurister och ekonomer har generellt en god löneutveckling men för andra akademiska professioner har utvecklingen inte varit lika gynnsam.

Akademiker – här är din nya ingångslön

Det är en ambitiös vision som Lee Wermelin nu vill sjösätta. Men digitalisering och utökad marknadsföring låter kostsamt. Vad kostar den här färden?

— Initialt så ökar kostnaden för att sätta det nya varumärket men därefter är det den vanliga budgeten som används.

Så summa summarum är det en innehållsrik resa som väntar Akavias medlemmar, förtroendevalda och medarbetare. 

— Det blir en lustfylld och spännande resa som är väl förankrad i vår gemensamma kunskap och samverkan. Nu lägger vi all kraft på att förutse och jämna vägen för våra medlemmar. Vi är redan på god väg att bli det självklara valet för många fler akademiker, konstaterar Lee Wermelin. 

Nya spelregler för facket


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

Lee Wermelin, 51 år

Familj: Man, tre barn och hunden Texas.
Bor: I centrala Stockholm.Sero:s Advisory Board, ideella initiativet ”Nytta i arbete direkt”.
Bakgrund: Civilekonomernas första kvinnliga ordförande. Konsult från bland annat Accenture och Cordial. Rekryterare, nätverkare och headhunter från bland annat Brainheart Capital och Agentum. Som student var hon ordförande för ekonomföreningen i Uppsala (Upekon] och NESU (Nordens Ekonomie Studerandes Union) samt vice ordförande i Sero. Nyvald ordförande för Akavia.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se