Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Kvinnlig staty i guld som föreställer Justitia

Åldersdiskriminerad? Så här säger lagen

Har du blivit åldersdiskriminerad? En av tre ekonomer över 45 år upplever sig ha blivit drabbad, enligt en ny rapport från Civilekonomerna. Men enligt svensk lag är det förbjudet att diskriminera någon på grund av ålder. 

Att känna sig åldersdiskriminerad när man passerat 45- årsstrecket är vanligt. Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet som arbetar mot all slags diskriminering i samhället och bevakar att diskrimineringslagen följs. Men trots den tydliga lagstiftningen upplever många seniora akademiker att de blir bortsållade.

Läs även: Håll dig anställningsbar

Clas Lundstedt

– Åldersdiskriminering är inte sällan situationer där ord står mot ord. Den drabbade individen har en uppfattning och arbetsgivaren en annan. Men alla arbetsgivare behöver fundera på hur de aktivt kan motverka diskriminering och erbjuda lika möjligheter. Det finns en del luckor i kunskapsnivån, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

Myndigheten har därför tagit fram rapporten 100 möjligheter att rekrytera utan att diskriminera. Rapporten vill visa den senaste forskningen och samtidigt vägleda arbetsgivare med stöd och verktyg.

Vad kan den som upplever sig åldersdiskriminerad göra?

– Se till att du har dokumentation och kontakta ditt fackförbund för hjälp, i första hand. Du kan även anmäla till DO men du kan inte förvänta dig att vi ska driva just ditt ärende.

DO tar emot flera tusen anmälningar om diskriminering varje år. Anmälningarna kan leda till en tillsyn, vilket innebär att myndigheten gör en utredning för att ta reda på om den som blivit anmäld följer diskrimineringslagen. Tillsynen leder till ett beslut med en bedömning och ibland får arbetsgivaren en skriftlig rekommendation om att ändra sina regler eller arbetssätt.
En liten andel av anmälningarna drivs även till domstol. Målen drivs då av DO:s jurister och avgörs av domstolen.

Läs också: Erfaren ekonom ska inte tumma på kraven

När bussbolaget Keolis valde att inte behovsanställa några busschafförer, som fyllt 70 år, blev det en domstolsfråga. Bussbolaget förlorade och tvingades betala motpartens rättegångskostnader samt diskrimineringsersättning på 100 000 kronor till chafförerna.

– Arbetsdomstolen slog fast att det handlade om åldersdiskriminering och det är en viktig markering från rättssamhällets sida. Diskrimineringslagen syftar ju till att motverka alla former av diskriminering på arbetsmarknaden, påpekar Clas Lundstedt.

Läs om: Tandlös lag

 

Det här är diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

Bli medlem

Har du blivit åldersdiskriminerad, eller diskriminerad av andra orsaker? Som medlem i Civilekonomerna kan du få hjälp. Här kan du läsa mer om vad facket kan göra för dig som blivit åldersdiskriminerad.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se