Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Foto: Istockphoto.

Sjukskrivningarna ökar bland landets ekonomer

Högutbildade ekonomer hör till de yrkesgrupper vars sjukskrivningstal ökar mest i Sverige. Företagsekonomer, bokförings- och redovisningsassistenter ligger i topp sett till procentuell ökning av sjukskrivningstalen. Det visar statistik från Försäkringskassan.

Sett till antalet sjukskrivningar uppdelat på de tio största yrkesgrupperna bland förvärvsarbetande i hela Sverige så är den procentuella ökningen av sjukskrivningstalen inom Sveriges femte största yrkesgrupp företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän högst av alla. Det innebär att mellan 2012 och 2014 ökade antalet sjukskrivningar inom just den här yrkesgruppen med 13,8 procent, att jämföra med rikssnittet där ökningen låg på 9,5 procent.
Ser man till de yrkesgrupper som har högst antal sjukskrivna, utan hänsyn till hur stor yrkesgruppen är, hamnar bokförings- och redovisningsassistenter högt. Här har sjukskrivningarna mellan 2012 och 2014 ökat med 14,2 procent.

Det är Försäkringskassan som står bakom den nedslående statistiken i sin serie Korta analyser. Däremot står man frågande inför vad ökningen av sjukskrivningarna beror på.
– Vi har inga förklaringar till varför det ökar just nu i dessa yrkesgrupper. Det är ju en generell uppgång i sjukfrånvaron och det finns inget bra svar på varför det sker just nu, säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassans analys- och prognosavdelning.

Bryter man ut männen ur sjukskrivningsstatistiken så är det framför allt bokförings- och redovisningsassistenter som drabbas av de ökade sjukskrivningstalen. Där har andelen sjukskrivningar ökat med 15,6 procent, att jämföra med den totala gruppen yrkesarbetande män där ökningen av antalet sjukskrivna låg på 6,9 procent.
– Man kan ju spekulera i om att det för bokförings- och redovisningsassistenter kan spela in att det finns en större anställningsosäkerhet eftersom dessa arbetsuppgifter i hög grad kan outsourcas, säger Ulrik Lidwall.

Bland kvinnor är det i stället framför allt företagsekonomer, marknadsförare och personatjänstemän som drabbas av de ökade sjukskrivningstalen. Där ligger ökningen mellan 2012 och 2014 på 15,4 procent, att jämföra med ökningen bland kvinnor inom samtliga yrken på 10,9 procent.
– Att kvinnor har högre sjukfrånvaro kan bland annat bero på en större total arbetsbelastning genom att kvinnor generellt tar ett större ansvar för hem och barn med därtill hörande arbetsuppgifter, säger Ulrik Lidwall.

Vad kan man då göra om man känner att arbetsbelastningen är för hög? Karin Malmström, ombudsman på Civilekonomerna säger att man ska försöka prata med sin arbetsgivare.
– Du måste fråga dig vad som gör din situation övermäktig. Ha en dialog med din arbetsgivare och be om hjälp med vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Ge gärna själv konkreta förslag på hur situationen kan lösas. Skapa tid för träning, vila och återhämtning, minska på sociala aktiviteter som inte ger energi. Det är även ok att under vissa perioder sänka sin ambitionsnivå för att mäkta med. Även om arbetsgivaren generellt sätt inte har någon skyldighet att ansvara för din privata livssituation måste arbetsgivaren visa förståelse för att livet går upp och ned. Arbetsgivaren måste skapa förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv.

Fortfarande är dock ekonomyrket relativt förskonat mot höga sjukskrivningstal. Snittet av antalet sjukskrivna inom samtliga anställda och yrken ligger på 103 personer per 1 000 anställda. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän, som är den ekonomgrupp som har flest antal förvärvsarbetande i Sverige, var snittet 58 sjukskrivna per 1 000 anställda, men trenden är oroväckande.

 

Mer på civilekonomen.se