Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så tar du tillbaka makten på jobbet

Vad gör du om din chef eller kollega ägnar sig åt klassisk härskarteknik? Det handlar ofta om sociala manipulationer för att bevara en viss position eller hierarki genom att förminska någon eller få denne att backa. Retorikexperten Elaine Eksvärd vet hur du hanterar härskarmetoder.

1) Uteslutningsmetoden. Du stängs ute eller blir inte sedd i en situation där du borde bli sedd.
Gör så här: ”Härskaren” märker oftast inte när denne utesluter, men märker själv när denne blir det. Det kan fungera att utesluta personen – men gör det bara en gång. Omedvetna härskare söker din uppmärksamhet nästa gång.

Läs även: Nyckeln till makt på jobbet

2) Komplimangmetoden. Den vänliga härskartekniken inleds med komplimanger – men syftar till att du ska göra något utöver det förväntade. Svårupptäckt eftersom du är fylld av välbehag.
Gör så här: Tacka för komplimangen och gör det du ska, inte mer. Du behöver aldrig ”betala tillbaka” genom att jobba över eller göra andra jobb.

3) Stereotypmetoden. Vi placerar gärna varandra i stereotypa fack och kopplar därför snabbt ihop ursprung, kön eller sexuell läggning med vissa egenskaper eller färdigheter.
Gör så här:  Fråga nyfiket varför just du ombads göra en viss uppgift (som verkar vara kopplad till en stereotyp förväntning). Antingen får du ett svar som klargör tanken eller så avslöjar härskaren sig själv.

4) Självförvållad härskarteknik. Du nedvärderar själv det du gör eller säger – vilket inte behöver bero på dålig självkänsla, utan det kan vara ett invant och omedvetet sätt att prata.
Gör så här:  Se till att undvika att inleda meningar med “Jag ska bara”, “Jag har något litet”, “Det tar bara en stund” och så vidare. Har du något du vill lägga fram eller diskutera blir en sådan inledning ett utmärkt argument för att inte lyssna på dig ordentligt.

Läs även: Peppa dig själv till framgång

Mer från:

Mer på civilekonomen.se