Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så tänker Sverigedemokraterna om din karriär

Vad händer på arbetsmarknaden och vilka tankar har de partier som nu sitter riksdagen om din karriärutveckling? Vi ställde tre frågor till samtliga åtta riksdagspartier för att höra om deras tankar kring stressen och ohälsan i arbetslivet, arbetstagares möjligheter att vidareutbilda sig och om åldersdiskriminering. Här redovisas Sverigedemokraternas svar.

1. Vi har under en lång tid sett kraftigt ökade sjukskrivningssiffror på grund av stress i samhället. Det innebär stora samhälleliga kostnader, kostnader för arbetsplatserna och en stor kostnad både ekonomiskt och personligt för individerna då många inte orkar gå tillbaka till sitt arbete. Vad kommer ni, konkret göra, för hjälpa individerna som drabbas och samtidigt få ner sjukskrivningarna som beror på stress?

Svar: Vi ser gärna att orsakerna bakom ökningen klarläggs vetenskapligt innan åtgärder rekommenderas även om mycket tyder på att en försämrad arbetsmiljö spelat en avgörande roll, detta för att medge ett mer individanpassat bemötande från exempelvis Försäkringskassan. För att snabbt förbättra arbetsmiljön inom offentliga yrken föreslår vi ”Rätt till heltid” som medger personal på deltid rätt att gå upp till en heltidstjänst. Detta innebär fler händer inom vården och ges dessutom av kompetent personal som inte behöver tränas upp på en ny arbetsplats

Här hittar du övriga partiers tankar kring din karriär

2. Arbetslivet blir allt mer föränderligt. Många av oss kommer att byta karriär flera gånger under sin yrkeskarriär. Om vi har en utbildning där vi satsat pengar och tid och vi har blivit äldre och kanske har bostadslån och familj där vi har försörjningsplikt. Hur kommer ni konkret underlätta för de som vill/måste byta karriär mitt i arbetslivet?

Svar: Sverigedemokraterna håller på att titta på ett förslag om att tillåta ett års extra studiemedel, utöver vad som är tillåtet i dag, för att kunna vidareutbilda sig eller sadla om sin karriär. Som det ser ut nu så kommer vi med förslag i höst. Vi ser också över möjligheten för avdrag för arbetsgivare som vidareutbildar sin personal i företagets regi.

Läs också: Stora könsskillnader i val av vidareutbildning

3. I julas blev det klart att pensionsåldern höjs. Det innebär att många av oss kommer att behöva jobba ända upp i 70-årsåldern. Men åldersdiskrimineringen märks av redan strax efter 40 år fyllda. Vad har ni för konkreta åtgärder för att motverka åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden?

Svar: Sverigedemokraterna vänder sig mot höjd pensionsålder. Politiken måste ta hänsyn till att vissa människor är fysiskt utslitna redan vid 55. Andra kan vara vid god form vid 67. Arbete efter 65 års ålder måste ske på frivillig bas. I händelse av åldersdiskriminering så hänvisar vi till befintlig diskrimineringslagstiftning.

Läs också: Pensionen är en stor del av din lön

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se