Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så tänker Socialdemokraterna om din karriär

Vad händer på arbetsmarknaden och vilka tankar har de partier som nu sitter riksdagen om din karriärutveckling? Vi ställde tre frågor till samtliga åtta riksdagspartier för att höra om deras tankar kring stressen och ohälsan i arbetslivet, arbetstagares möjligheter att vidareutbilda sig och om åldersdiskriminering. Här redovisas Socialdemokraternas svar.

1. Vi har under en lång tid sett kraftigt ökade sjukskrivningssiffror på grund av stress i samhället. Det innebär stora samhälleliga kostnader, kostnader för arbetsplatserna och en stor kostnad både ekonomiskt och personligt för individerna då många inte orkar gå tillbaka till sitt arbete. Vad kommer ni, konkret göra, för hjälpa individerna som drabbas och samtidigt få ner sjukskrivningarna som beror på stress?

Svar: Det krävs ökade satsningar på arbetsmiljöarbetet och Företagshälsovård. Regeringen har tagit initiativ till att arbetsmarknadsparter har slutit en överenskommelse om ett gemensamt arbete för friskare arbetsplatser och sänkta sjuktal. Från den 1 juli så införs en skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar. Ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro har införts där fokus ligger på att öka hälsan i samhället, bryta den negativa utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron.

Här hittar du övriga partiers tankar kring din karriär

2. Arbetslivet blir allt mer föränderligt. Många av oss kommer att byta karriär flera gånger under sin yrkeskarriär. Om vi har en utbildning där vi satsat pengar och tid och vi har blivit äldre och kanske har bostadslån och familj där vi har försörjningsplikt. Hur kommer ni konkret underlätta för de som vill/måste byta karriär mitt i arbetslivet?

Svar: Genom stora satsningar på utbildning. Arbetsmarknadens parter och staten behöver utveckla bättre system för kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering på arbetsmarknaden. För att underlätta för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behövs nya modeller för studiefinansiering utvecklas, där såväl den enskilde, arbetsgivaren och staten kan bidra. Förbättra systemet med korttidsarbete så löntagare vid en lågkonjunktur, som alternativ för uppsägning, kan kompetensutveckla sig samtidigt som de behåller sin anställning.

Läs också: Mjuka värden allt hetare kompetens

3. I julas blev det klart att pensionsåldern höjs. Det innebär att många av oss kommer att behöva jobba ända upp i 70-årsåldern. Men åldersdiskrimineringen märks av redan strax efter 40 år fyllda. Vad har ni för konkreta åtgärder för att motverka åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden?

Svar: Ålder är en av de diskrimineringsgrunderna som finns i lagstiftningen. Arbetsgivarna har att följa lagstiftningen. Här handlar det om att arbetsgivarnas attityder måste ändras och lagstiftningen följas.

Läs också: Det vill unga ha för att lockas till jobb

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se